Topic outline

  • Luovan ongelmanratkaisun seminaari (LOR) toteutetaan syksyllä 2020 kokonaan Zoomissa. Seminaarin tavoitteena on laajentaa osallistujien ajattelua, keskustelu- ja esiintymisvalmiutta ja antaa työkaluja henkiselle kasvulle. Tämä tapahtuu seminaarissa intensifioituvan reflektion, systeemiälyä eri näkökulmista valottavien teksteihin tutustumisen ja keskustelun keinoin. Seminaarin henki on erittäin kannustava ja Filosofia ja systeemiajattelu -luentosarjan tavoin "hellän dynaaminen" ja lämpimän rohkaiseva. Tavoitteena on vahvistaa kunkin osallistujan vahvuuksia ja synnyttää epälineaarisia kehityshyppyjä. Seminaari edellyttää kiinnostusta paneutua eritaustaisiin teksteihin ja avointa mieltä erilaisia näkökulmia ja toisia ihmisiä kohtaan.

    Seminaarin esitietona on MS-C2197 / TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu, ja seminaariin voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet kyseisen kurssin erinomaisesti (arvosanalla 5). Johtuen seminaarin luonteesta siihen voidaan hyväksyä vain 15 osallistujaa, jotka valitaan hakemusten perusteella. Valinnassa kiinnitämme huomiota opintosuorituksiin, kiinnostukseen toimia avoimesti ja rakentavasti erilaisissa systeemeissä ja ryhmän kokonaisuuteen liittyviin tekijöihin riittävän monipuolisuuden varmistamiseksi.

    Syksyn 2020 seminaarin haku on käynnissä ja päättyy 28.8.2020 klo 12. Keväällä 2020 Filosofia ja systeemiajattelu -kurssin arvosanalla 5 suorittaneille on lähetetty sähköpostitse tarkemmat hakuohjeet. Jos olet suorittanut Filosofia ja systeemiajattelu -kurssin aiempana vuotena ja olet nyt kiinnostunut hakemaan seminaariin, voit pyytää hakuohjeet seminaariin prof. Saariselta.