Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
- ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
- tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
- ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
- tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
- ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
- käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Ojala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Ojala

Kurssin yhteystiedot (voimassa 27.01.2021-21.12.2112):

Kurssia koskevat asiat hoituvat opetussessioissa tai sähköpostitse os. jouni.ojala@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokuulustelu tai oppimispäiväkirja, harjoitukset, ryhmätyö ja dialogipäiväkirja. Osasuoritusten painotus kurssiarvostelussa ilmoitetaan kurssin alkaessa, kaikki osat suoritettava hyväksytysti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvioinnin perusteista voi tiedustella sähköpostitse os. jouni.ojala@aalto.fi, myös kahdenkeskinen zoom-keskustelu sovittavissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luentoja 27 h

  harjoituksia 9 h

  muu läsnäolo 4 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 63 h

  ryhmä- ja parityöskentely 30 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään keväällä 2021 kokonaan etäopetuksena. Järjestelyt ilmoitetaan tarkemmin kurssin MyCourses-työtilassa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin aikataulu on nähtävillä kurssin MyCourses-työtilan etusivulla.