Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Määritellään jokaisen opetustapahtuman yhteydessä erikseen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 30.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Vaihtelee kursseittain, ilmoitetaan opetustapahtumalla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Vaihtelee kursseittain, ilmoitetaan opetustapahtumalla.

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Laajuus toteutuksesta riippuen 2-10 op.