Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 22.03.2021 - 28.04.2021

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kirsti Iivonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 16.02.2021-21.12.2112):

Kurssin vetäjä:

Kirsti Iivonen

Voit ottaa minuun yhteyttä seuraavalla tavalla:

1. sähköpostilla: kirsti.iivonen@aalto.fi

2. lähettämällä viestin MyCourses-alustan kautta

3. kiireellisissä asioissa, soittamalla tai lähettämällä Whatsapp viestin: 040 5128255


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tehtävä 1a-c: kukin osatehtävä 10%
  arvosanasta, tuntimäärä á 10 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 2a+b: kumpikin oppimispäiväkirja
  15% arvosanasta, tuntimäärä á 18 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 3a+b: kumpikin osatehtävä 10%
  arvosanasta, tuntimäärä á 10 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 4a-d: kukin quiz 5% arvosanasta,
  tuntimäärä á 7,5 tuntia per quiz.

  Osallistuminen luennoille: 36 tuntia

  Huom! Ylläolevat tuntimäärät sisältävät myös ns. ajatteluajan eli ei vain esim. tiimitapaamisia tai varsinaista kirjoitusaikaa tehtävän tiimoilta, vaan myös sen, että työtä ajatellaan ja suunnitellaan mielessä.