Topic outline

 • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot -kurssin pääsivu

  Tervetuloa Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot -kurssille!


  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja. Näitä ovat mm. rakentava vuorovaikutus, kuuntelu, statusilmaisu, toisten ideoiden laajentaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteet.

  Katso kurssin tarkempi ohjelma ja aikataulut osiosta "Kurssin ohjelma ja aikataulut", joka löytyy vasemman puolen palkista.

  Kurssi toteutetaan ns. "flipped classroom"-menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista tapaamiskertaa. Valmistautumiseen kuuluu artikkeleiden lukemista ja kurssivideoiden katsomista. Artikkelit ja videot (jotka löytyvät osiosta "Ennakkomateriaalit"), korvaavat perinteiset "luennoidut" teoriaosuudet. Kurssin vastaava opettaja Christa Uusi-Rauva on tehnyt kurssin teoriaosista laadukkaat ja mielenkiintoiset tietoiskuvideot, joita on varmasti mukava katsoa. Kurssin tapaamiset käytetään sitten teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Koronatilanteen takia ja Aallon suositusten mukaan, pidämme kurssin kokonaan etänä. Käytämme kurssialustana Zoomia. Tiedotan kurssin ajankohtaisista asioista "Announcements" -toiminnon kautta, joten kannattaa laittaa asetukset niin, että saat sieltä itsellesi aina viestin, kun sinne tulee jotain. 

  Tutustu kurssin ohjelmaan ja aikatauluihin alempana tällä sivulla.

  t. Kirsti