Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suorittaneet hallitsevat taloustieteen perusteet ja osaavat soveltaa taloustieteellistä ajattelua yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamisessa sekä käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2021 - 29.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Sarvimäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihtuluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1.    Luennot 36h
  2.    Harjoitukset 10h (15% arvostelusta)
  3.    Tentti (85% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 24h
  Harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 30h
  Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 57h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoilla jaettava materiaali.
  CORE: The Economy (luvut 1, 3-10 ja 12-16); e-versio luettavisa osoitteessa core-econ.org/the-economy.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31A00110


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).


  Ilmoittautumista koskevat kysymykset laitoksen opintokoordinaattorille.