Topic outline

 • Kurssin kuvaus

  Tämä kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihtuluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.

  Kurssi sisältää 18 luentoa ja 5 pienryhmätapaamista. Se pohjautuu CORE-ryhmän kirjoittaman ilmaisen e-kirjan Talous lukuihin 1-17. Luennoilla ja pienryhmissä käsitellään myös asioita, joita ei löydy kirjasta ja toisaalta osa kirjan luvuissa käsitellyistä aiheista on rajattu kurssin ulkopuolelle. Tentti pohjautuu pelkästään luennoilla ja pienryhmissä käsiteltyyn materiaaliin.

  Luentojen diat ilmestyvät näille sivuille viimeistään pari tuntia ennen luentoa ja videotallenteet mahdollisimman pian luentojen jälkeen. Ajantasainen tieto kurssin rakenteesta on esitetty alla. Arvosana määräytyy tentin (85%) ja viikoittaisten harjoitustehtävien (15%) perusteella. Ensimmäisten viikkoharjoitusten (joustamaton) deadline on maanantaina 20.9 klo 13.00. 

  Kurssin opettaa apulaisprofessori Matti Sarvimäki. Pienryhmiä vetävät taloustieteen maisteriopiskelijat Henni Puhakka, Olli Putkiranta ja Max Toikka.

  Alustava luentorunko: 

  (ensimmäinen numero viittaa luentoon, suluissa oleva Talouden lukuun)

  Viikko 1

  1: Johdanto (1)

  2-3: Niukkuus ja valinta (3)

  Viikko 2

  4: Strategiset valinnat (4)

  5: Instituutiot ja allokaatiot (5)

  6: Yritykset ja työntekijät (6)

  Viikko 3

  7: Yritykset ja asiakkaat (7)

  8-9: Kilpailulliset markkinat (8, 11.3)

  Viikko 4

  10: Työmarkkinat (9)

  11: Ulkoisvaikutukset (12)

  12: Lainaaminen, säästäminen ja pankit (10)

  Viikko 5

  13: Suhdannevaihtelut (13)

  14: Kerroinvaikutukset ja finanssipolitiikka (14)

  15: Inflaatio ja rahapolitiikka (15)

  Viikko 6:

  16: Suuri lama, stagflaatio ja finanssikriisi (17)

  17: Teknologinen kehitys ja taloudellinen kasvu (16)

  18: Kertaus ja tenttiin valmistautuminen