Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- ymmärtää prosessiteollisuuden toimialan ja toimintaympäristön toiminnan

- hyödyntää kemiantekniikan peruslaskentamalleja

- selittää prosessitekniikan suomenkielisiä peruskäsitteitä ja kuvata yleisimpien yksikköprosessien toimintaa käyttäen myös luonnontieteellistä käsitteistöä ja teknisen prosessihallinnan periaatteita sekä tulkita prosessikaavioita

- muodostaa ja laskea prosessien aine- ja energiataseita sekä ymmärtää tuotantotaloudellisia taselaskelmia

- luokitella periaatteellisella tasolla luonnonvaroja kestävän kehityksen näkökulmasta

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 14.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marjatta Louhi-Kultanen, Jari Aromaa, Golam Sarwar, Marko Kekkonen, Tero Eerikäinen, Kyösti Ruuttunen, Olli Dahl, Johanna Vainiomäki, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teollinen toimintaympäristö, raaka-aineista lopputuotteisiin, kestävä kehitys, elinkaarilaskennan perusteet, ympäristönsuojelun ohjaus, kemialliset tuotantoprosessit, erotusprosessit. Johdanto kemiantekniikan laskennan perusteisiin, aine-, energia- ja rahatase.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Quiz-kysymykset ja välikokeet/tentti. Arvosana määräytyy välikokeiden tai tentin sekä quiz-tehtävien perusteella.

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Luennot 34 h, harjoitukset 24 h

  Quiz-kysymykset, muu oma opiskelu, välikokeet/tentti 77 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoilla ja laskuharjoituksissa ilmoitettu oppimateriaali

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1100

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu