Topic outline

 • Tentit 25.2.2022 ja 1.6.2022

   

  MyCourses-sivuston (MC) kautta etänä tehtävässä tentissä (löydät 'Tentti' vasemmasta palkista) voit vapaasti käyttää mitä tahansa materiaaleja. Voit vastata tehtäviin vapaasti klo 9.00-12.00. Tentissä on sekä teoriakysymyksiä että laskutehtäviä ja niiden osuus arvioinnissa on 50% : 50%. Etätenteissä muuten noudatetaan yleisiä tenttimissääntöjä, joten plagiointi ei ole sallittua.

   

  Ennen tenttiä

  -          Lataa valmiiksi kurssimateriaalit ja muut tarvitsemasi materiaalit ennen välikokeen aloitusta

   

  Tenttitehtävät

  -          Osaan teoriakysymyksistä vastataan esseenä

  -          Osa teoriakysymyksistä on monivalinta-, oikein/väärin- ja lasku-tyyppisiä quiz-tehtäviä

  -          Osaan laskutehtävistä ratkaisut ladataan kunkin tehtävän omaan MyCourses-palautuslaatikkooon joko käsinkirjoitetuista paperivastauksista älypuhelimellä otettuna kuvana (kuvan lähetys omaan sähköpostiin ja sieltä lataus MyCourses:iin) tai voit myös ladata vastauksesi Word-, Excel- tai pdf-tiedostona MC:ssa

   

  Tentissä

  -          Lue kysymykset huolellisesti

  -          Merkkaa selkeästi tehtävänumerot vastauspaperissasi

  -          Käytä yksikköjä kussakin laskentavaiheessa

  -          Vältä MC:sta ulosloggautumista välikokeen aikana

  -          Vältä palautuslaatikon sulkemista välikokeen aikana

   

  Vastausten palautus

  -          Palauta vastauksesi kunkin tenttikysymyksen omaan palautuslaatikkoon

  -          Paperivastauksissa kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiselle sivulle

  -          Paperivastauksissa ota kuva jokaisesta sivusta ja numeroi sivut

  -          Nimeä vastauksesi opiskelijanumero_tehtävä_sivu.XXX, esim. 123456_6_1.XXX. Word-, Excel- tai pdf-vastauksissa riittää opisk.nro_tehtävä.XXX  Tervetuloa kurssille Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit!


  Voit osallistua torstaisin luennoille ja etälaskuharjoituksiin sivun alareunasta löytyvästä zoom-linkistä:

  Videoinnit voit ladata Materials-osion panopto-linkeistä.

  HUOM! Tuula Pohjolan luentoon 23.9. liittyen linkki ennakkokyselyyn:
  https://www.kyselynetti.com/s/3a64f6e

  Vastaa kysymyksiin 21.9. klo 21.00 mennessä!
  Kyselyn tuloksia käydään yhteisesti läpi Vastuullinen liiketoiminta-luennolla 23.9. klo 10.15-12.
  Olli Dahlin luennot ovat 23.9. klo 9.15-10 sekä 30.9. klo 9.15-12.


  Kurssin sisältö

  Kurssi koostuu kahdesta osa-alueesta sivuten teollisuuden toimintaympäristöä.   

  Vierasluennoitsijat tulevat eri toimialoilta kattaen kemian teollisuuden, biotuoteteollisuuden, metallijalostusteollisuuden, energiasektorin, prosessivesien puhdistuksen, materiaalikierrätyksen sekä elintarviketeollisuuden. Vierasluentojen aikana tulet kuulemaan, millaisia työtehtäviä kemian tekniikan osaajilla voi olla sekä miten yritykset pyrkivät toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.     

  Kurssin laskuharjoituksissa opetellaan kemian tekniikan laskennan perusteita painottuen aine- ja energiataselaskentaan. Laskuharjoitukset alkavat kurssin 5. viikolla, viikolla 41.

  Vastuuopettajana toimii prof. Marjatta Louhi-Kultanen ja opetuksesta vastaavat lisäksi: Prof. Olli Dahl, TkT Sarwar Golam, TkT Marko Kekkonen, TkT Jari Aromaa, FT Kyösti Ruuttunen, TkT Tero Eerikäinen, DI Johanna Vainiomäki ja DI Reima Herrala.

  Kurssisuorituksiin sisältyvät myös quiz-tehtävät (ks. Tehtävät/Assignments-osio tällä sivustolla), joiden ratkaisemiseksi voit käyttää kurssimonistetta, kurssimateriaaleja sekä muita lähteitä. 

  Ohjelma

  Alla olevasta linkistä voit ladata kurssin tarkemman ohjelman, josta näkyy luentojen ja laskuharjoitusten pääsisällöt sekä quiz-tehtävien, välikokeiden ja tenttien ajankohdat.

  Kurssin arviointi

  Kurssin aikana järjestetään kaksi välikoetta, joiden kummankin osuus on arvioinnissa 42 kurssipistettä. Välikokeissa on sekä teoriakysymyksiä että laskutehtäviä. Välikokeiden asemesta voit tenttiä kurssin helmikuussa 2022 tai kesäkuussa 2022. Kurssin aikana tulee ratkaista yhdeksän quiz-viikkotehtävää, jotka tulee ratkoa annetun ajan puitteissa MyCources-sivuston Tehtävät-osion kautta. Myös quiz-tehtävät vaikuttavat opistosuorituksen arvioinnissa: voit saada quiz-tehtävistä maksimissaan 15 kurssipistettä. Lisäksi saat 1 kurssipisteen, jos annat kurssipalautteen Webropolin kautta kurssin lopulla.   

  Quiz-tehtävät

  Välikokeet ja tentit

  • VK1    16.11.21 ti 16.15-19.15 etänä MyCources-sivustolla
  • VK2     14.12.21 ti 13.00-16.00 etänä MyCources-sivustolla
  VK1: sisältää 50 % teoria- ja 50 % laskutehtäviä
  VK2: sisältää 50 % teoria- ja 50 % laskutehtäviä

  Tentit etänä

  • 25.2.2022 klo 9.00-12.00
  • 1.6.2022 klo 9.00-12.00

  Loppuarvosanaa voi korottaa osallistumalla tenttiin.