Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

 1. luokitella pro- ja eukaryoottisolujen fysiologisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia
 2. esittää rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutuksia molekyylitasolla
 3. kuvailla geenien säätelymekanismeja, niiden vaikutuksia solujen fysiologiaan sekä genetiikan menetelmiä
 4. nimetä biologisen työskentelyn menetelmiä (mm. aseptinen työskentely) ja solujen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
 5. kuvailla pro- ja eukaryoottisolujen mikrobifysiologian hyötykäyttöä

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 17.09.2021 - 14.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heli Viskari, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja Heli Viskari, heli.viskari@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Solu- ja molekyylibiologian peruskurssi, jossa keskitytään aiheisiin:

  1. Mikrobi- , kasvi- ja eläinsolujen solutason rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutus
  2. Luokittelun perusteet toiminnallisista lähtökohdista (solujen pääluokat: mm. bakteerit, sienet, kasvi- ja eläinsolut)
  3. Solutason geneettisen säätelyn periaatteet ja geenitekniikan työkalut
  4. Solujen kasvatus laboratoriossa ja eri tekijöiden vaikutukset kasvuun
  5. Solujen ja solutuotteiden hyötykäyttö

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin runko koostuu opetustapahtumista, joissa käytetään luento-opetusta. Opiskelijat suorittavat mm. elektronisen aineiston harjoitustehtäviä.  Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitustehtäviin sekä kirjalliseen tenttiin.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiarviointi perustuu elektronisen aineiston harjoitustehtävien suorittamiseen (alustava arvio: 25 % kokonaisarvosanasta), tenttiin (alustava arvio: 65 % kokonaisarvosanasta) sekä muihin tehtäviin (alustava arvio: 10 % kokonaisarvosanasta). Kaikki tehtävät tulee olla suoritettuina ensimmäiseen kurssitenttiin mennessä arvosanan saadakseen. Kurssiarviointi julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla kurssin jälkeen.

  Tentin aihepiireihin kuuluvat luennoilla käsitellyt asiat ja harjoitukset, kurssilla ilmoitetut kirjan kappaleet, suoritetut elektroniset tehtävät sekä muiden kurssitehtävien aiheet.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  Luennot

  Demonstraatiot (laboratorio- ja/tai muut harjoitukset)

  Itsenäinen työskentely:

  Kotitehtävät
  (elektroninen aineisto, vaihtelevat tuntimäärät, arvio)

  Tentti

  Itsenäinen opiskelu

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot 12 x 2 h = 24 h

  Elektroniset kotitehtävät noin 12 x 2 h = 24 h

  Laboratorio- ja muut kurssitehtävät noin 16 h

  Itsenäinen opiskelu noin 67 h

  Tentti 4 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin alussa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla keskitytään oppikirjaan Alberts et al: Essential Cell Biology, jonka opiskelijat saavat käyttöönsä elektronisena kirjana. Opiskelijat suorittavat myös kirjan sisältöön liittyviä elektronisia tehtäviä. Lisäksi kurssin aikana jaetaan/julkaistaan mahdollisesti muutakin oppimateriaalia.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin opetuskieli on suomi. Oppimateriaali on englanniksi.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2300

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot järjestetään syksyllä 2021 kerran viikossa etäopetuksena Zoomissa, jolloin luentomuotoisen opetuksen lisäksi keskitytään erilaisiin harjoitustehtäviin yksin ja/tai ryhmissä. Opiskelijoiden odotetaan tutustuvan kunkin viikon aihepiiriin itsenäisesti oppikirjan avulla ennen luentokertaa.

  Elektroniset tehtävät julkaistaan aihepiireittäin kurssin aikana ja niiden suoritusaikataulu ilmoitetaan kunkin tehtäväpaketin ohessa. Tehtävät ovat pakollisia eikä niitä voi suorittaa enää ensimmäisen kurssitentin jälkeen.

  Jos koronatilanne sallii, järjestetään yksi laboratoriodemonstraatiokokonaisuus, johon ilmoittautuminen tapahtuu MyCourses-alustan kautta kurssin alkupuolella. Sisu-järjestelmään on merkattu vain osa demoajoista, todennäköisesti niitä joudutaan lisäämään. Kukin opiskelija suorittaa yhden laboratoriodemon, ei kaikkia Sisuun merkittyjä. Demo suoritetaan pienryhmissä.