Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kiinteistötaloudellisista käsitteistä, ajattelusta ja tehtäväkentästä. Opiskelija ymmärtää kiinteistöarviointimenetelmät pääpiirteissään sekä yleisimmät arviointitilanteet. Opiskelija tuntee kiinteistömarkkinoiden toiminnan yleispiirteisesti ja ymmärtää rahoituksen merkityksen kiinteistösijoittamisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 02.06.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kauko Viitanen, Anahita Rashidfarokhi Fathabadi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yleiskuva kiinteistötalouden tehtäväkentästä, käsitteistä, kiinteistömarkkinoista ja kiinteistösijoittamisesta ja rahoituksesta sekä kiinteistöarvioinnista. Harjoitustyö sovitaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä luenolla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, luentotehtävät ja harjoitustyö sovitaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan luennolla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAA-C2004

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta