Topic outline

 • Not available unless any of:
  • You are a(n) Student
  • You are a(n) Teacher

  Tervetuloa kurssille!

  Kurssi toteutettaneen tänä vuonna normaalina luentokurssina. Kurssilla pidetään luennot, tehdään harjoitustyö ja kurssi päättyy tenttiin.

  Kurssin sisältö ja aikataulut (koskee tätä kurssikertaa): 

  Luentojen ajankohdat ja aiheet Ti ja To 10.15-11.45 LS 326, alustava, voi tulla muutoksia, ei sitova

  •19.4. Kurssin aloitus. Kiinteistötalous ja -arviointi, Kauko Viitanen
  •21.4. Kiinteistömarkkina-analyysi. Harjoitustyön anto. Kauko Viitanen
  •26.4. Kiinteistötekniikan perusteet 1, Kirsikka Riekkinen
  •28.4. Kiinteistötekniikan perusteet 2, Kirsikka Riekkinen
  •3.5. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, Kauko Viitanen
  •5.5. Kiinteistömarkkina-analyysi kaupan alalla, Kaisu Pienimäki, Jones LangLasalle; Kiinteistömarkkinoiden analysointityökalu Datscha, Emma Kaasinen Datscha Oy
  •10.5. Kiinteistöarvioinnin perusteet, arviointimenetelmät 1, Markkinalähestymistapa, Kauko Viitanen
  •12.5. Arviointimenetelmät 2, Tuottolähestymistapa, Henri Timperi, Realia Oy
  •17.5. Arviointimenetelmät 3, Kustannuslähestymistapa, energiatehokkuus ja tilastolliset menetelmät, Kauko Viitanen
  •19.5. Korvausarviointi. Arvioinnin tarkkuus, auktorisointi, eettiset säännöt, Kauko Viitanen
  •24.5. Harjoitustyön purku ja kurssipalaute, PERUTTU!
  •2.6. Luentokuulustelu klo 9-12

  Harjoitustyö
  Markkinakävely, parityö. Ohjeet annetaan luennolla to 21.4. Harjoitustyö palautetaan viimeistään pe 20.5. ja palautekeskustelu luennolla ti 24.5. PALAUTEKESKUSTELU PERUTTU!

  Tentti ja tenttivaatimukset

  • Tenttikertoja on kolme vuoden 2022 aikana. Ensimmäinen tentti on luentokuulustelu ja pidetään 2.6.2022 klo 9:00-12:00 (Sali B). Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti Sisussa viimeistään viikkoa aikaisemmin. Tenttivaatimukset esitetään jäljempänä.
   Vastattaessa ei saa käyttää kurssi- eikä muuta materiaalia. Kaikenlainen yhteistyö muiden kanssa vastaamisen yhteydessä on kielletty.

   Uusintatentit syksyn alussa ja loppuvuodesta, koulun iltatenttiaikoina to 8.9. klo 16:30-19:30 (salit D, E, C, Aalto) ja to 3.11. klo 16:30-19:30 (C-sali). Muista ilmoittautuminen niihin vähintään viikkoa ennen Sisussa.
  Muutokset mahdollisia. Niistä tiedotetaan kurssisivuilla.

  Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 
  • Tentti, arvostelu 0-5; vaatimukset: luennot, harjoitustyö, kurssilla annetut materiaalit ja kurssikirjallisuus
  • Tentin läpipääsyraja 50 % maksimipisteistä, arvosana 5 on 80 % maksimipisteistä
  –Tarkemmat ohjeet myöhemmin riippuen myös koronatilanteesta
  - Harjoitustyö arvostellaan arvosanalla 0-5 soveltaen kandidaatintyön arvosteluperusteita soveltuvin osin, tarkemmin luennolla
  - Kurssin arvosana määritetään painotettuna keskiarvona hyväksyttävästi suoritetuista tentistä (60 %) ja harjoitustyöstä (40 %) eli kummankin täytyy olla hyväksytty (väh. as. 1)

  Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

  Työkuormittavuuslaskelma 5 op = 135 h

  – Kontaktiopetus 17 h
  - Harjoitustyö 25 h
  – Itsenäistä oppimista + tentti ja siihen valmistautuminen 93 h (~560 s.)

  Oppimateriaali (koskee tätä kurssikertaa): 

  •IVSC (2022) Käännös Toivonen, S., (toim.) Kansainväliset arviointistandardit (49 s.)
  •IVSC (2014) Käännös Viitanen, K., Falkenbach, H. (toim.) Pätevyyskehys ammattimaisille arvioijille (7 s.)
  •IVSC (2014) Käännös Viitanen, K., Falkenbach, H. (toim.) Eettisten periaatteiden säännöstö ammattimaisille arvioijille (14 s.)
  –IVSC käännökset löytyvät https://www.skayry.fi/yhdistys/ oikea reuna, suomennokset
  •Kaleva, H., Oikarinen, E., Soutamo, M. (2017) Kiinteistösijoittaminen. KTI Kiinteistötieto Oy. Helsinki. (s. 11-87, 130-205, ei kuitenkaan kohtaa 5.5 (2,5 s.), yht. n. 150 s.). Hankittavissa sähköpostitse (noora.karttunen@kti.fi)  opiskelijahintaan (30 € (alv mukana)+ postitus 4,90 €). Oppimiskeskuksessa n. 10 kpl.
  -Kasso, M. (2014) Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen (ss. 1-19, 99, 197-200, 323-334; yht. n. 36 s.) https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HAIBFXBTCE#
  •Kasso, M. (2014) Kiinteistönvälitys ja –arviointi (s. 239-273; yht. n. 35 s.)  https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAGBFXBTCE#
  Kosunen, J., Nyyssönen, S. (2018) Asuntosijoitusstrategiat Jyväskylässä. Opinnäytetyö AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä. Luvut 1, 3-4, 6-7 (n. 60 s.) https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150920/Kosunen%20Jarkko%20Nyyssonen%20Samuli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  -Viitanen, K., Piispanen, P. (2021) Kiinteistöarvioinnin perusteet. e-kirja. Kiinteistömedia Oy. Helsinki. (n. 90 s.) Kustantajalta verkkokirja on saatavissa opiskelijahintaan. Osoite https://www.kiinteistomedia.fi/tuote/kiinteistoarvioinnin-perusteet-verkkokirja. Oppimiskeskus on myös hankkinut joitain lisenssejä tähän.
  -Vitikainen, A. (2014) Kiinteistötekniikan perusteet (ss. 1-120). Aalto-yliopisto. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14607/isbn9789526060026.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Luentomateriaalit