Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä

- toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä

- toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä

- antaa ja vastaanottaa palautetta

- arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä

- arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2022 - 20.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Lipponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppiminen ja oppimismenetelmät. Oman oppimisen arviointi. Toiminta ja viestintä työyhteisössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osaamisprofiili ja kurssitehtävät sekä osallistuminen työpajoihin ja ryhmäkeskusteluihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Luennot 5 h, pienryhmätyöskentely 15 h, itsenäinen opiskelu 115 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suoritetaan pääosin kesäharjoittelun yhteydessä.

  Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-Kesä

  2021-2022 Kevät III-Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1500

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu