Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija
(i) ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen;
(ii) ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua;
(iii) ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa;
(iv) tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat;
(v) ymmärtää CDMA:n, OFDM:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2022 - 14.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olav Tirkkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aaltomuotojen matematiikkaa. Kantoaaltomodulaatio. Kantataajuusmodulaatio. Johtokoodit. Pulssimuodot. Digitaaliset modulaatioaakkostot. Signaaliavaruusesitys ja optimaalisen vastaanottimen suunnittelu AWGN-kanavan tapauksessa. Digitaalisen siirtojärjestelmän suorituskykyanalyysi AWGN-kanavaympäristössä. CDMA:n ja OFDM:n perusperiaatteet. Johdatus kanavakoodaukseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pakolliset: Tentti, laskuharjoitukset, kotilaskut, harjoitustyö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 51 h
  Itsenäinen opiskelu 84 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).