Osion kuvaus

 • Yleistä

  Yhteenveto vuoden 2022 kurssista on TÄSSÄ

  Vastaava opettaja ja luennoitsija: Olav Tirkkonen

  Laskuharjoitukset ja kotitehtävät:  Matias Varonen

  Laajuus: 5 op

  Opetusperiodi:   III-IV (kevät)

  Kurssin opetus: Viikoilla 2-15 pääsääntöisesti kolme viikoittaista opetustapahtumaa. Järjestelyt Aallon ohjeiden mukaisesti; ainakin 3. periodin aikana:

  • luennot 1-5 pidetään ke 12:15 -14 Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/3305920665
  • laskuharjoitus to 12-14. Käydään assistentin kanssa läpi viikon laskuharjoitustehtäviä Teamsin välityksellä.
  • laskutupa to 16-18. Keskustellaan assistentin ja muiden osallistujien kanssa viikon kotitehtävistä Teamsin välityksellä.

  Työmäärä toteutustavoittain: 24 + 24 (4 + 4)

  • Luennot/kontaktiopetus: 24 h
  • Laskuharjoitukset/kontaktiopetus: 24 h
  • Itsenäinen opiskelu: 84 h
  • Välikokeet: 4 h
  Osaamistavoitteet:

  Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija

  1. ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen
  2. ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua
  3. ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa
  4. tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat
  5. ymmärtää OFDM:n, CDMA:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.
  Sisältö

  Digitaalinen tiedonsiirto ja siirtotiet. Signaalit ja aaltomuodot. Signaaliavaruus, taajuuden käsite, kantoaaltomodulointi.Digitaalinen modulaatio, konstellaatiot. Symbolijonot. Kantataajuusvastaanotin; suodatus ja näytteistys. Kantataajuusvastaanotin signaaliavaruudessa. Diskreettiaikaiset aaltomuodot. Koodijakoinen ja ortogonaalinen taajuusjakoinen multipleksaus. Bittien kuvaaminen konstellaatioihin. Modulaatiomenetelmien vertailu. Johtokoodaus ja pulssinmuokkaus. Tiedonsiirron ulottuvuudet; kanavakoodaus ja kanavan kapasiteetti.

  Toteutus, työmuodot ja arviointiperusteet

  Kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet löytyvät ylläolevasta kurssiyhteenvedosta.

  Oppimateriaali

  B. P. Lathi & Z. Ding: Modern Digital and Analog Communication Systems, International 4th ed., luentokalvot.

  Korvaa kurssin S-72.1140
  Esitiedot:
  • ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät
  • ELEC-C7220 Informaatioteoria
  • ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot, tai matlabin alkeiden tuntemus
  • todennäköisyyslaskennan peruskurssi.
  • monen muuttujan differenttiaalilasku, lineaarialgebra, Fourier-analyysi
  Opetuskieli: Suomi