Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa robotiikkaa, automaatiotekniikkaa ja säätötekniikka käytännön esimerkkitilanteissa. Opiskelija on lisäksi tutustunut useaan eri sovellusympäristöön.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2022 - 29.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Quan Zhou

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoituksissa tutustutaan mm. käänteisen heilurin optimisäätöön, DC-moottorin PID-säätöön, prosessitehtaan automaatiojärjestelmään, mikrovoiman mittaukseen, teollisuusrobotin vikatilanteiden ratkaisuun sekä sensorifuusioon Kalman-suotimen avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytyt esitehtävien ratkaisut, esikuulustelun hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratorioharjoituksia 30 h, itsenäinen työskentely 90 h, esikuulustelut 5 h.

  Kontaktiopetus: 35h
  Itsenäinen opiskelu: 90h
  Pakollinen läsnäolo: 35h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : englanti

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - V
  2023-2024 Kevät III - V