Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää mitä vesi- ja ympäristötekniikka oppialana on ja pystyy kuvailemaan alan keskeistä sisältöä ja käsitteistöä
 • ymmärtää veden kierron perusteet, pystyy kuvailemaan vesivarojen kytköksiä yhdyskuntien veden tarpeeseen sekä ymmärtää ympäristötekniikkaan liittyvät keskeiset periaatteet
 • pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesihuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet
 • ymmärtää millaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyy ja osaa käyttää keskeisimpiä laskentamenetelmiä
 • pystyy toimimaan ryhmässä annetusta lukumateriaalista vuorovaikutteisesti keskustellen ja yhdessä ongelmia ratkoen
 • hahmottaa vesi- ja ympäristötekniikan poikkitieteellisyyden ja osaa viestiä alan keskeisiin käsitteisiin liittyen toisten alojen edustajien kanssa

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meeri Karvinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vesi- ja ympäristötekniikan keskeiset sisällöt sekä niihin liittyvät menetelmät, kuten hydrologinen kierto ja sen osa-alueet; globaalit vesivarat; yhdyskuntien vesihuolto; ympäristötekniikka ja ympäristöriskien arviointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, lukupiiri/ryhmätyö sekä viikkoharjoitukset.

  Arviointiperusteina lukupiiri-/ryhmätyöt (50%) ja viikkoharjoitukset (50%).

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoilla jaettava materiaali sekä muut ilmoitettavat lähteet.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo. Lukupiiriryhmät jaetaan ensimmäisellä luennolla, jolle osallistuminen on täten pakollista.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2003

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta