Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia tieteellisen kirjallisuustutkielman.

Laajuus: 10

Aikataulu: 11.01.2022 - 19.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Kaipia, Stina Giesecke

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana opiskelija suorittaa lakisääteisen, tutkintoon oikeuttavan kypsyysnäytteen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, työpajat, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ohjaus, seminaari ja kandidaatintyö. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan korvaavilla tehtävillä

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, seminaari, työpajat, ohjaus, muu lähiopetus noin 60 h, itsenäinen työskentely noin 210 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  2021-2022 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI3025.kand

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi. Ruotsinkielinen seminaari toimii suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Vain tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat.