Topic outline

 • Kurssikuvaus ja aikataulu

  SCI3025.kand (Tuotantotalous)
  SCI3026.kand (Informaatioverkostot) 

  (OBS. Svenkspråkigt kandidatseminarium inom teknik JOIN.sv.kand)

  Vastuuopettajat Riikka Kaipia (TUO) ja Stina Giesecke (INF), kurssiassistentti Aarni Huuskonen. Sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi

  Tervetuloa kevään 2022 kandiseminaarikurssille. Kurssi alkaa ti 11.1.2022 klo 12. Kevään ohjelma julkaistaan tammikuun 2022 alkupuolella.


  Kurssin kuvaus

  Kurssi toteutetaan tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineiden yhteistyönä. Kurssin toteutukseen osallistuvat myös Aalto-yliopiston kielikeskus ja tutkimuspalvelut.

  Kurssi koostuu kandidaatintyön laatimisesta valitusta aiheesta ohjaajan opastamana, ja sitä tukevista luennoista, työpajoista ja palautettavista tehtävistä. Opiskelija esittää kandidaatityönsä seminaarissa, ja opponoi toista työtä. Kurssin osana suoritetaan kypsyysnäyte. Kurssin eri vaiheet ja niiden aikataulu on esitetty alla. 

  Kurssin läpäisyvaatimukset

  • Hyväksytty kandidaatintyö, sen esittäminen seminaarissa ja toisen työn opponointi. 
  • Osallistuminen 4 luennolle, kahteen teksti- ja puhepajaan sekä opintopiiriin
  • Kaikkien palautettavien tehtävien suorittaminen aikataulussa (mm. tutkimussuunnitelma ja kandityö eri vaiheissaan, teksti- ja puhepajojen tehtävät)
  • Muut vaaditut tehtävät (työn aihe, yhteydenotto ohjaajaan, ilmoitus aiheesta ja ohjaajasta MyCourses-palautuslaatikkoon)
  • Tiivistelmätyöpaja on pakollinen niille, joiden koulusivistyskieli on suomi, mutta jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, muille vapaaehtoinen. 

  Ilmoittautumiset teksti- ja puhepajoihin

  Ilmoittautuminen teksti- ja puhepajoihin aukeaa myöhemmin.

  Aiemmat suoritukset

  Läsnäolo- tai osatehtäväsuoritukset aiemmilta lukukausilta ovat voimassa, varmista asia kuitenkin vastuuopettajaltasi. Huomaa kuitenkin, että tekstipajasuorituksia ei voi hajauttaa kypsyysnäytesuorituksen takia.