Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen osaat soveltaa matemaattisia työkaluja, kuten z-muunnosta, suotimen analysointiin. Osaat ratkaista suotimen puuttuvat yhdenmukaiset esitystavat tuntemalla joko impulssivasteen, differenssiyhtälön tai siirtofunktion. Osaat ohjelmoida Matlab-ohjelmistolla halutunlaisen suotimen ja suodattaa sillä äänisignaalista häiriötaajuuksia pois. Tunnistat ongelmia, jotka tulevat vastaan, kun signaaleja suodatetaan todellisuudessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 24.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Aittomäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Digitaalisen suodatuksen perusteet: differenssiyhtälöt, siirtofunktiot, ja realisaatiomuodot; digitaalisuodattimien suunnittelu: FIR- ja IIR-suodattimet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suoritus tehtävillä ja sähköisellä tentillä, tai paperitentillä ja harjoitustyöllä. Paperitenttiin voi osallistua, jos on palauttanut harjoitustyön ilmoitettuna ajankohtana ennen kyseistä tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset ja loppukoe n. 55 h, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu 78 h tai lopputentti 3 h, harjoitustyö ja itsenäinen opiskelu 76 h. Tenttiin tai loppukokeeseen osallistuminen on pakollista, muu vapaaehtoista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5230

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodissa