Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään oppilaan omien ideoiden prosessoimiseen ja esittämiseen kuvanveiston menetelmillä.

Kurssi tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää omaa luovaa ajattelua. Hän oppii toteuttamaan ideansa konkrettisen teoksena. Kuvanveistotaitojen kehittyessä ja materiaalituntemuksen myötä oppilaan luottamus omiin kykyihinsä kasvaa. Kurssin päätavoitteena on taiteen monialaisuuden löytäminen ja ympäristön havainnoinnin kehittäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2022 - 18.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Villa Largacha, Inka Nieminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan kuvanveiston eri työtapoihin ja materiaaleihin prosessityöskentelyn muodossa ja tehdään harjoitteita eri tekniikoista. Kurssilla tehdään käsillä tekemisen ja kokeellisen ajattelun lähtökohdista teoksia, jotka esitetään näyttelyssä.

  Esimerkkejä kurssilla käytetyistä materiaaleista: savi, rautalanka, paperi, pahvi, verkko, puu, kankaat, muovit ja kaikki lähiympäristöstä löydetyt materiaalit. Oppilailla on myös mahdollisuus käyttää töissään piirustusta, valokuvaa ja audiovisuaalisia materiaaleja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suunnittelu, käytännön työ ja näyttelyn ripustus.

  Arvosteluperusteet: läsnäolo, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suoritetut tehtävät. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen ja kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitukset ja työskentely 36 h
  Itsenäinen työ 64 h
  Itsenäinen ajattelutyö 35 h

  80% läsnäolo pakollinen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ajankohtaista kuvanveisto- ja installaatiotaidetta.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  UWAS kurssien valintakriteerit: Ilmoittautumisjärjestys ei ole ensisijainen valintaperuste. Monialaisuuden toteutumiseksi valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon opiskelijoiden opinto-ohjelma, pääaine ja korkeakoulu.

  Varadekaani Rasmus Vuoren päätös pandemiatilanteessa 2021: The max amount of students 2020-2021 has changed.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=UWAS-C0004

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  2020-2021: Vähimmäisopiskelijamäärä 7, Enimmäisopiskelijamäärä 9

  2021-2022: Vähimmäisopiskelijamäärä 7, Enimmäisopiskelijamäärä 15