Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tietää mahdollisia työnkuvia, joita diplomi-insinöörillä / insinöörillä voi yrityksessä olla.

Opiskelija tuntee yrityksen toimintamallin, ja ymmärtää miten voi omalla insinöörityöllään vaikuttaa yrityksen tai sen yksikön tulokseen.

Opiskelija tietää millaisia tiedollisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja insinöörin tehtävissä vaaditaan, ja mihin suuntaan omia taitoja voisi kehittää.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.09.2021 - 31.07.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kärhä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Insinöörin työnkuvat organisaatiossa; Insinöörin työ osana yrityksen toimintamallia; Insinööriltä vaadittavat tiedolliset ja vuorovaikutukselliset taidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentely yrityksesä, tehtäviä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Noin 3 kk työskentely ja kurssitehtäviä n. 25 h. Ei lähiopetusta.

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).