Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee muotoiluoppimisen perusteet, tutustuu suunnitteluajattelun periaatteisiin ja oppii hyödyntämään kestävän suunnitteluajattelun ideologiaa ja toimintamalleja opetuksen suunnittelussa.

Opiskelija rakentaa suhdettaan materiaalisuuteen käytännössä ja teoreettisten opintojen avulla.

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.04.2022 - 14.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anniina Suominen, Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin keskeiset sisällölliset teemat ovat muotoiluoppiminen, suunnitteluajattelu, kestävä materiaalisuus ja yhteistyötaidot.

  Kurssi rakentuu asiantuntijaluennoille, ekskursioille ja kokeilevalle työpajalle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus, työpaja, luennot, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 45 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 90 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1163

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

   

  Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa