Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

 • osaa valmistaa keramiikkaesineen ja pystyy suunnittelemaan valmistusprosessin eri työvaiheet
 • osaa valita omaan ilmaisuunsa sopivimmat keramiikkamateriaalit ja tekniikat
 • osaa käyttää keramiikkauunia
 • tietää keskeiset työskentelytavat keramiikkastudiossa ja työturvallisuuteen liittyvät asiat
 • ymmärtää ja osaa arvostaa saven monipuolisia mahdollisuuksia taiteessa ja kuvataideopetuksessa

 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 21.04.2022 - 03.06.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään studiotyöskentelyn kautta keramiikan materiaaleihin, valmistuksen prosessiin ja työturvallisuuteen sekä opetellaan käyttämään keramiikkauunia. Opetus tapahtuu harjoitustehtävien, demonstraatioiden, luentojen ja vierailujen kautta.

  Kurssilla toteutetaan oma taiteellinen työsuunnitelma.

  Kurssin aikana opiskelija kokoaa oppimispäiväkirjan, jossa esittelee sanoin ja kuvin oppimisprosessiaan kurssin aikana.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taiteellinen työsuunnitelma ja sen toteuttaminen. Arvioinnissa painotetaan erityisesti ideaa, kokeellisuutta, materiaalinkäyttöä ja taiteellista sisältöä. 40%

  Oppimispäiväkirja 40%

  Aktiivinen osallistuminen ja studiotyöskentely 20%

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista kontaktiopetukseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 70h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 65h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan kurssin alkaessa ja jaetaan MyCourses verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1167

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi