Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Omfattning: 10

Tidtabel: 18.01.2022 - 05.05.2022

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Henrik Wallén

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860
Vetenskapligt skrivande, muntlig framställning, text- och talverkstäder: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032
Informationssökning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
English workshops: Signe-Anita Lindgrén, signe-anita.lindgren@aalto.fi

Kontakta Sofia om din fråga gäller mognadsprovet.

Huvudämnesspecifika ansvarslärare och andra kontaktpersoner finns samlade på sidan Kontaktuppgifter.


CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller denna kursomgång

  Studieprestationen 10 studiepoäng omfattar kandidatseminariet, kandidatarbetet och mognadsprovet. Seminariet har obligatorisk närvaro och omfattar föreläsningar och övningar i informationssökning och källhänvisning, vetenskapligt skrivande samt vetenskaplig retorik och argumentation.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektu och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium samt mognadsprovet) registreras i det egna huvudämnet.


Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller denna kursomgång

  Se bedömningsblanketterna och anvisningarna på sidan Bedömning av kandidatarbete.

  Handledaren bedömer arbetet och det egna huvudämnets ansvarslärare godkänner studieprestationen.


Arbetsmängd
 • gäller denna kursomgång

  Studieprestationen 10 sp motsvarar 265 h arbete, som ungefär fördelas enligt följande:

  30 hlektioner, handledarträffar, verkstäder och presentationstillfället (som alla kräver närvaro)
  160 hkandidatarbetet
  30 hövriga uppgifter som lämnas in
  45 hegen tid att förbereda sig på och reflektera över undervisningen

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Ingen undervisning
  2023-2024 Ingen undervisning

  Anmälning : Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.

Närmare information om tidtabellen
 • gäller denna kursomgång

  Se seminariets tidtabell på framsidan.