Topic outline

 • Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2022 inleds seminariet ti 18.1 kl 12:15 via Zoom. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet. Läs alltså instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidatarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. I övrigt följer du instruktionerna på JOIN.sv.kand om du deltar på det svenskspråkiga seminariet.

  Anmälning

  • Anmäl dig både till JOIN.sv.kand och till ditt eget huvudämnes kandidatseminarium i SISU. (Huvudämnets seminarium måste ingå i din studieplan och för att få studieprestationen registrerad är det förmodligen nödvändigt att du anmäler dig.)
  • Välj den grupp som motsvarar ditt huvudämne nedan.
 • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) tisdagar kl 12:15–14:00  samt text- och talverkstäderna. Följ med informationen på denna sida och kursens Nyheter.

  Undervisningen var planerad att hållas i sal Y346, Y309b eller Y347 i Kandidatcentret, förutom English workshops som är på distans (Zoom), men nu ser det ut att bli lite mera på distans i början av kandidatseminariet. Följ med kursens nyheter och informationen på denna sida.

  Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller.) En del material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

 • Alla uppgifter och (mellan)versioner som skall lämnas in är samlade på denna sida. Alla inlämningsdeadline är vardagar kl 12:00 (mitt på dagen).

 • Presentationerna hålls 2–4.5 i mindre grupper i sal Y346/Y347 enligt tidtabellen nedan.

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken om det blir tid över). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (kl 13–16 någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

  Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

  Deltagande på distans

  Följande Zoom-länk är primärt för handledare som behöver delta på distans. Ifall du har ett tvingande behov att hålla din presentation på distans måste du meddela koordinatorn i förväg.

  Zoom-länk (Mötes-ID: 629 2376 8745, lösenord: kandsemi)

 • Kurspersonal

  Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860
  Vetenskapligt skrivande, muntlig framställning, text- och talverkstäder: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032
  Informationssökning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
  English workshops: Signe-Anita Lindgrén, signe-anita.lindgren@aalto.fi


  Ansvarslärare (= godkänner kandidatarbeten) och andra kontaktpersoner


  Högskolan för ingenjörsvetenskaper

  Koordinator: Tiina Nikander

  ENG3042.kand – Energi- och miljöteknik (ENY)
  • Kari Alanne, Energiteknik
  • Jussi Nikander, Geoinformatik
  • Henry Gustavsson, Geobyggande
  • Teemu Kokkonen, Vatten- och miljöteknik
  ENG3043.kand – Maskin- och byggnadsteknik (KJR)
  • Raine Viitala, Maskinbyggnadsteknik
  • Tommi Mikkola, Tillämpad mekanik
  • Heidi Salonen, Byggnadsteknik
  ENG3044.kand – Den byggda miljön (RYM)
  • Tuulia Puustinen, Fastighetsekonomi
  • Jouni Ojala, Markanvändningsplanering och trafikteknik

  Högskolan för elektroteknik

  • ELEC3013.kand – Elektronik och elektroteknik (EST): Markus Turunen
  • ELEC3014.kand – Automations- och systemteknik (AUT): Pekka Forsman
  • ELEC3015.kand – Informationsteknologi (IT): Samuli Aalto
  • ELEC3016.kand – Bioinformationsteknologi (BIO): Markus Turunen

  Högskolan för kemiteknik

  Ansvarslärare: Eero Kontturi
  Kursassistent: Juha Oksa

  Kontaktpersoner:
  • CHEM3048.kand – Bioprodukter: Eero Hiltunen
  • CHEM3049.kand – Kemi och materialvetenskap: Minna Nieminen
  • CHEM3050.kand – Kemiteknik och processer: Jari Aromaa


  Högskolan för konst, design och arkitektur

  ARTS.ark.kand – Arkitektur: Anne Tervo
  ARTS.ark.kand – Landskapsarkitektur: Ranja Hautamäki
  ARTS.ark.kand – Inredningsarkitektur: Antti Pirinen

  Högskolan för teknikvetenskaper

  • SCI3025.kand – Produktionsekonomi: Riikka Kaipia (kursassistent: Aarni Huuskonen)
  • SCI3026.kand – Informationsnätverk: Stina Giesecke (kursassistent: Aarni Huuskonen)
  • SCI3027.kand – Datateknik: Eero Hyvönen (koordinatorer: Heikki Rantala och Mikko Koho) gemensam e-post: SCI3027.kand@aalto.fi
  • SCI3028.kand – Teknisk fysik: Jani-Petri Martikainen
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Matematik: Riikka Korte
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Systemvetenskaper: Ahti Salo (dragare: Juho Roponen)

  Alla borde ha e-post-adresser på formen fornamn.efternamn@aalto.fi (utan eventuella åäö-prickar och accenter) om inte annat anges. Övriga kontaktuppgifter kan man hitta via people.aalto.fi eller puhelinluettelo.aalto.fi.

 • Bedömningsblanketter och -anvisningar finns som bilagor nedan.

  OBS: Det är alltid huvudämnets anvisningar som gäller för bedömningen. Ifall ditt huvudämne har andra (nyare) anvisningar på sina MyCourses-sidor ska du följa dem gällande bedömningsgrunder och -blanketter.

  Meddela koordinatorn om du märker att anvisningarna/blanketterna nedan är föråldrade.

 • Material och länkar som inte hör till någon viss lektion hittas här.