Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa projekteihin ja projektinhallintaan liittyvät peruskäsitteet ja työkalut. Hän osaa soveltaa tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn menetelmiä monialaisissa ryhmissä ja ryhmätyön eri vaiheissa (ryhmän organisoituminen, tavoitteenasettelu, työsuunnitelman laadinta, aikataulutus, tehtävien jako, kommunikointi, toteutuksen seuranta ja dokumentointi). Opiskelija tunnistaa insinöörimäisen lähestymistavan ongelman ratkaisuun. Opiskelija osaa myös soveltaa projektin raportointi- ja esittelymenetelmiä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 25.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Projektien teemat ja aihealueet vaihtelevat vuosittain. Kurssin päätteeksi ryhmät havainnollistavat ja esittelevät projektiensa tulokset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Keskeisessä osassa opetusta on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Projektin etenemistä tuetaan keskeisesti projektityöskentelyyn ja projektin teemaan liittyvillä luennoilla sekä säännöllisillä ohjaustapaamisilla. Kurssin arvostelu pohjautuu projektin aikana suoritettaviin viikoittaisiin osatehtäviin sekä projektin tulosten esittelyyn. Ryhmän toiminnan arvioinnissa hyödynnetään itse- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen ryhmätyöskentely 100 h Luennot/lähiopetus 12-24 h Ohjaustapaamiset 3-6 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on vaihtoehto ENG-A1002 ARTS-ENG projektille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1012

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen päättyy ennen kurssin alkamista ryhmien muodostamisen johdosta.