Topic outline

 • ENG-projekti

  Luentoaikataulu
  Tiistai 19.4. klo 9.15-12 Aloitusluento (kurssin tavoitteet, käytännöt, harjoitukset jne.)
  Torstai 21.4. klo 9.15-10.45 Ryhmätyöskentelystä, psykologi Sanni Saarimäki
  • C-sali, streamaus/tallennus mahdollisuuksien mukaan Luento siirretty sairastumisen vuoksi.
  Torstai 21.4. klo 11-12 Creativity and Critical Thinking, tohtorikoulutettava Saurabh Deo
  Torstai 28.4. klo 9.15-10.45 Ryhmätyöskentelystä, psykologi Sanni Saarimäki


  ENG-projekti on opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Ryhmätyön tuloksena on:
  • konseptikuvaus ja
  • prototyyppi tai havainnemalli

  Keskeinen työskentelymuoto kurssilla on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Työhön sisältyy ryhmätapaamisia ohjaajien kanssa sekä toiminnan viikoittainen raportointi.

  Projektiaihe valitaan ilmoittautumisen yhteydessä Sisussa. Projektiryhmien muodostaminen tapahtuu opetushenkilökunnan toimesta kunkin aihealueen sisällä jo ennen kurssin aloitusluentoa. Tästä syystä ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin aloitusta. Jälki-ilmoittautuminen ei ole millään perusteilla mahdollista.

  Projektiaiheet ovat enemmän tai vähemmän avoimia. Sekä ongelma että sen ratkaisu ovat ryhmän päätettävissä. Tärkeä osa harjoitusta onkin pystyä ryhmänä valitsemaan useista hyvistä ehdokkaista perustellusti ja selkeästi dokumentoiden se idea, jota lähdetään viemään eteenpäin.