Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Laajuus: 10

Aikataulu: 30.05.2022 - 31.08.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kimmo Silvonen, Salu Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

  Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 50t

  itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto 2018. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta se voidaan sisällyttää myös maisterivaiheen valinnaisiin. Kurssi vaatii työskentelyä virka-aikana (väh. 10 tuntia viikossa), joten esim. kesätöiden tekeminen samaan aikaan on hankalaa.

  Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kesä

  2021-2022 Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-D0301

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodissa, mahdollisia lisäohjeita tulee kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.