Topic outline

 • Project topics available

  Preliminary info (please, send an email if you have any questions):

  Teachers in charge: Salu Ylirisku and Kimmo Silvonen (kimmo.silvonen@aalto.fi)

  Assistants: Patrick Linnanen, Shahram Barai and Carl Pellja

  Protopaja (Protocamp) is a 10 ECTS project course to create functional interactive prototypes based on briefs by partnering companies. The students may choose their preferable topics from the tasks offered by our client companies.

  We will combine small groups for each topic (appr. 3-6 students). A prototype will be built and documented according to the company's description. At the beginning of the projects students will need to sign an agreement with Aalto and the companies, e.g. to be able to publish the results openly. The results will be presented in August. The documentation is stored on the Internet so that you may use it as part of your CV. Finnish language skills are not required, international students are encouraged to take part. 

  The course starts on Wed 1.6.2022 at 10.15 - 12.30 in Maarintie 8, AS1 (1st floor)

  The lab work happens in the Sähköpaja space at Maarintie 8, TUAS-building. The groups will be fixed on the first day of the course. The workshop will be available throughout the summer. The topic and company list can later be seen in the Assignments page here in MyCourses. 

  The schedule of the course is found in the "Lectures" section on the left.


  Protopaja on erityisesti kandidaattiopiskelijoille suunnattu 10 op:n kesäkurssi. Maisteriopiskelijat ja Aallon muiden korkeakoulujen opiskelijat ovat myös erittäin tervetulleita, tiedottakaa kurssista ystävillenne! Protopaja sopii erinomaisesti myös fukseille ja lähtökohtaisesti kaikki halukkaat otetaan mukaan. Arvioisimme, että puolet kurssilaisista tulee olemaan fukseja ja kolmasosa muista koulutusohjelmista kuin sähköltä (ei kiintiöitä). Kurssin voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

  Protopajassa suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä prototyyppi annetusta aiheesta. Työ dokumentoidaan ja tulokset esitetään demopäivänä elokuun lopulla. Sähköpajasta protopaja eroaa mm. siinä, että projektiaiheet tulevat yritysasiakkailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa projektiaiheensa valintaan - usein voimme tarjota suosikkiaiheesi. Kurssin suorittamiseen liittyy pakollisia tapaamisia TUAS-talon Sähköpajalla, joten parhaiten kurssi soveltuu kokopäiväisille opiskelijoille - päivätyön yhdistäminen tähän kurssiin voi olla hankalaa.

  Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa. Yritysten antamat aiheet julkaistaan MyCoursesissa ennen toukokuun loppua. Opiskelijat saavat tämän jälkeen ilmoittaa myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti viimeistään 30.5. suosituimmuusjärjestyksessä 3-5 mieluisinta projektia. Opiskelijat jaetaan projekteihin 1.6. Tämän jälkeen tulleet jälki-ilmoittautuneet pääsevät vielä kurssille mukaan, mutta voivat rajoitetummin esittää toiveita projektiaiheen suhteen.

  Projektityön etenemistä seurataan viikottaisissa ryhmäpalavereissa, joissa mukana on vähintään yksi assistenteista. Yrityksen edustajia tavataan yrityksen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi kurssilla on käytännönläheisiä vapaaehtoisia luentoja ja hands-on -tyyppistä ohjausta. Ryhmä voi keskenään sopia työajoista ja mahdollisista vapaaviikoista.

  Jos mietit, oletko sopiva henkilö kurssille, vastaamme puolestasi: olet! Töiden loppuraportit pyritään jättämään julkisesti näkyville nettiin, jolloin voitte myöhemmin viitata niihin esim. CV:ssä. Aiempien kurssitöiden dokumentaatiot ovat sivulla: http://protopaja.aalto.fi

  Vastuuopettajat: Salu Ylirisku, Kimmo Silvonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Tentative schedule - minor changes possible

  1st week / 1. viikko:

  Wed 1.6. Start and teaming up / Aloitus ja ryhmäytyminen (Kimmo) - (10:15-12:30), Classroom/Luokka AS1

  Thu 2.6. Contract signing / Sopimusten allekirjoitus + Project planning / Projektisuunnitelma (Salu),  (10:15-12:00), Classroom/Luokka AS6

  Fri 3.6. Workshop practices, safety and tour / Sähköpajan käytänteet, turvallisuus ja pajakierros (kaikki assarit) (10:15 - 12:00), Classroom/Luokka AS6 & Sähköpaja

  2nd week / 2. viikko:

  Mon 6.6. Basics of Electronics / Elektroniikan perusteet (Patrick) 10:15-12, Classroom/Luokka AS6

  Tue 7.6. Software project management + Git / Ohjelmistoprojektin hallinta ja Git/GitHub/GitLab (Shahram) 10:15 - 12:00, online lecture in Zoom (link: https://aalto.zoom.us/j/69471910137)

  Wed 8.6. Microcontrollers (Arduino) + programmingMikrokontrollerit (Arduino) + ohjelmointi (Shahram) 10:15-12, Classroom/Luokka AS6

  Thu 9.6. Sensors and buses / Anturit ja väylät (Shahram) 10:15-12, Classroom/Luokka AS6

  3rd week / 3. viikko:

  Mon 13.6. Electronics and circuit design, KiCAD / Elektroniikka- ja piirisuunnittelu, KiCAD (Patrick) 10:15-12, Classroom/Luokka AS6

  Tue 14.6. Modeling, 3D printing and laser cutting / Mallinnus, 3D-tulostus ja laserleikkaus (Carl), 10:15 -12, Classroom/Luokka AS6

  Tue 15.6. Circuit manufacturing, soldering, and measurement devices (workshop session) / Piirilevyn valmistaminen, juottaminen ja mittalaitteet [pajasessio] (Patrick), Classroom/Luokka AS6


  Deadlines:

  17.6. project plan / projektisuunnitelma

  22.7. mid-term report / väliraportti

  19.8. final show / loppuesitys

  31.8. final report + web pages / loppuraportti ja verkkosivut • Wiki for project-time documentation

  Link to the wiki


  Choose your project / Valitse projektisi

  Please, choose at least 3 project topics most interesting to you and rank those according to your preferences. If you find two projects evenly interesting, you may use the same rank for them. You do not need to have previous knowledge about the topic, as the course is a place to learn with help of the assistants.

  Valitse vähintään 3 mieluisinta aihetta ja aseta ne järjestykseen oman kiinnostuksesi mukaan. Valintaperusteena voit käyttää kiinnostustasi itse aiheeseen tai kyseiseen yritykseen. Jos jotkut projekteista ovat yhtä mieleisiä, voit merkitä ne yhtä kiinnostaviksi. Esitietoja aiheesta ei vaadita projektin tekemiseen, koska kurssilla opitaan asioita yhdessä assistenttien kanssa. 

  ---

  Send your ranked choices to Kimmo Silvonen (firstname.lastname@aalto.fi) at latest on Tuesday morning 31st of May. We shall form the project teams on the basis of the lists on the first lecture on Wednesday 1.6. You may still change your mind during the first lecture, if you feel so.

  Lähetäthän järjestykseen laittamasi projektivalinnat Kimmo Silvoselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi) viimeistään tiistaiaamuna 31.5. Muodostamme ryhmät kurssin ensimmäisellä luennolla maanantaina 1.6. Voit vielä muuttaa mieltäsi ensimmäisellä luennolla, jos siltä tuntuu.

  ---

  Project options / Projektivaihtoehdot

  1. Helvar 1 - "We want feedback" [show leaflet]

  2. Helvar 2 - "I want to control" [show leaflet]

  3. Helvar 3 - "We want to inform" [show leaflet]

  4. Saab Finland - "Handheld microwave transmitter" [show leaflet]

  5. Savox 1 - "Robot hand" [show leaflet]

  6. Savox 2 - "Intelligent audio listener" [show leaflet]

  7. Solita - "Electricity Usage & Quality Measure Device" [show leaflet]


  Project Agreement (for review)

  All students in the Protocamp course are required to sign a written contract that enables them to publish the results freely. It is below (in English only).

  Protopajan opiskelijoiden tulee allekirjoittaa projektisopimus (alla), joka mahdollistaa tulosten avoimen julkaisemisen.

  Project agreement template (a blank version for you to see what the contents are).