Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suunnittelutilanteen edellyttämiä analyysitarpeita
 • osaa jäsentää suunnittelutehtävää ja kehittää päättelytaitojaan analyysityön avulla
 • tunnistaa suunnittelun kompleksisen ja synteettisen luonteen
 • tunnistaa yhdyskuntasuunnittelun yhteiskunnallisia näkökulmia, ammatillisia toimintaympäristöjä ja intressiryhmiä
 • ymmärtää laajan ja monialaisen työn hallinnan ja koordinoinnin haasteita

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.10.2022 - 08.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Ojala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektityö, joka sisältää eri näkökulmia yhdisteleviä tiedonhankinta- ja analyysitehtäviä. Projektityön avulla perehdytään rakennetun ympäristön liikenne- ja kiinteistöteknisten järjestelmien sekä kaavajärjestelmän välisiin kytkentöihin ja suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon välisiin suhteisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luentoja 9 h

  harjoituksia 17 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 74 h

  ryhmätyöskentely 33 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).