Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa.

- tunnistaa palvelumuotoilun erilaiset painopisteet ja osaamisalueet.

- soveltaa perustietoja palvelumuotoilun prosessista ja työtavoista.

Laajuus: 2

Aikataulu: 25.10.2022 - 29.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Mattelmäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kysymykset kurssista voi lähettää ensisijaisesti Eve Niemiselle, joka toimii kurssilla assarina (eve.k.nieminen at aalto.fi tai professori Tuuli Mattelmäelle tuuli.mattelmaki at aalto.fi

Kurssin lähiopetus toteutetaan Zoomissa. 

https://aalto.zoom.us/j/68080674070Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilun peruskäsitteisiin, prosessiin ja osaamisalueesiin luentojen ja kirjallisuuden avulla sekä yksilötehtävän kautta. Kurssilla opiskelijat soveltavat palvelumuotoilun prosessia ja avaintyötapoja kevyen ryhmätyön avulla.

 • koskee tätä kurssikertaa

  VAIHTOEHTOINEN SUORITUSTAPA  Palvelumuotoilun perusteet -kurssille hyväksytyille opiskelijoille

  Kurssin voi suorittaa halutessaan Lapin yliopiston Johdatus palvelumuotoiluun -verkkokurssin suorittamalla:

  https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

  HUOM:

  Opiskelijan, joka on hyväksytty Palvelumuotoilun perusteet kurssille

  1) Vaihtoehtoisesta suoritustavasta pitää ilmoittaa opettajalle ennen kurssin alkua, ensimmäisellä kerralla tai viimeistään 1.11.2022 ennen ryhmien jakamista ja viimeistään 1.11.2022  -> Ilmoitus itseopiskelusta sähköpostilla Evelle otsikolla PAMU22 itseopiskelu.

  2) Kurssi pitää olla suoritettu periodissa II eli 16.12.2022 mennessä. 

  3)  HUOM Saadakseen suorituksen opiskelijan pitää olla sekä rekisteröitynyt Palvelumuotoilun perusteet –kurssin opiskelijaksi että kirjata todistus verkkokurssin hyväksytystä suorituksesta viimeistään 16.12.2022. Kurssin MyCourses kotisivulla on nyt assignment otsikolla Verkkokurssin suoritus. Lataa siis kurssin suoritettuasi sertifikaatti tänne Mycoursen sivulle.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, yksilötehtävä ja ryhmissä toteutettava harjoitus.

  Arvosteluperusteet: 80% läsnäolo ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

  Kirjallisen tehtävässä opiskelija osoittaa, että hän pystyy kiteyttämään luentojen ja kirjallisuuden perusteella, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja kuvaamaan palvelumuotoilun painopisteitä.

  Harjoitustehtävässä opiskelija osoittaa, että hän hallitsee perustiedot palvelumuotoilun prosesseista ja perustyökalujen soveltamisesta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla on hyväksytty/hylätty arviointi. Hyväksytty kurssi edellyttää

  - opiskelija on ollut läsnä 80% lähiopetuksesta

  - opiskelija on tehnyt itsenäisen tehtävän hyväksyttävästi kurssin annin ja ohjeiden perusteella osoittaen ymmärtävänsä, mistä palvelumuotoilun perusteissa on kysymys

  - opiskelija on suorittanut ryhmätehtävän hyväksyttävästi 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  54 h

  josta 17 h lähiopetusta (luentoja ja esityksiä)

  30 h itsenäinen opiskelu (yksilötehtävät ja ryhmätyö)

  6 h sisäistäminen ja itsearviointi

  1 h kurssin arviointi

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä 10, maximi 60. Kurssi on ensisijaisesti Muotoilun pääaineen opiskelijoille, joille kurssi on pakollinen ja joilla on etuoikeus ilmoittautuessa. Kurssi on myös avoin Informaatioverkostojen opiskelijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.      

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

   

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin lähiopetuspäivät ovat tiistaisin klo 9.15-12 ja opetus tapahtuu online eli Zoomissa. Tiistaisin on vierailevia luentoja ja harjoituksia. Näiden päivien ulkopuolella on kirjallisia tehtäviä ja kevyt ryhmätehtävä, jonka tavoitteena harjoitella palvelumuotoilua käytännössä.

  25.10. 9.15-12

  Mitä palvelumuotoilun perusteet ovat? Kurssin esittely, tehtävänannot, ryhmien jako. 

  1.11. 9.15-12

  Palvelumuotoilun osaamisalueista

  vierailuluento: Laura Franck, toimitusjohtaja, Hellon 

  8.11. 9.15-12

  Palvelumuotoilun käsitteistä ja menetelmistä

  15.11. 9.15-12

  Palvelumuotoilun työskentelytavoista

  Vierailijaluento Virva Haltsonen, Lead strategists, Pentagondesign

  22.11. 9.15-12

  Risto Sarvas, Aalto SCI, Näkökulmia palveluiden kehittämiseen

  29.11. 9.15-12

  Ryhmätyön tuloksien purku