Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa.

- tunnistaa palvelumuotoilun erilaiset painopisteet ja osaamisalueet.

- soveltaa perustietoja palvelumuotoilun prosessista ja työtavoista.

Laajuus: 2

Aikataulu: 25.10.2022 - 29.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Mattelmäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilun peruskäsitteisiin, prosessiin ja osaamisalueesiin luentojen ja kirjallisuuden avulla sekä yksilötehtävän kautta. Kurssilla opiskelijat soveltavat palvelumuotoilun prosessia ja avaintyötapoja kevyen ryhmätyön avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, yksilötehtävä ja ryhmissä toteutettava harjoitus.

  Arvosteluperusteet: 80% läsnäolo ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

  Kirjallisen tehtävässä opiskelija osoittaa, että hän pystyy kiteyttämään luentojen ja kirjallisuuden perusteella, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja kuvaamaan palvelumuotoilun painopisteitä.

  Harjoitustehtävässä opiskelija osoittaa, että hän hallitsee perustiedot palvelumuotoilun prosesseista ja perustyökalujen soveltamisesta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  54 h

  josta 17 h lähiopetusta (luentoja ja esityksiä)

  30 h itsenäinen opiskelu (yksilötehtävät ja ryhmätyö)

  6 h sisäistäminen ja itsearviointi

  1 h kurssin arviointi

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä 10, maximi 60. Kurssi on ensisijaisesti Muotoilun pääaineen opiskelijoille, joille kurssi on pakollinen ja joilla on etuoikeus ilmoittautuessa. Kurssi on myös avoin Informaatioverkostojen opiskelijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.      

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun