Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen yritysverotusta koskeva lainsäädäntö. Kurssin suorittaneen tulisi myös pystyä soveltamaan elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia käytännössä sekä tuntea konserniverotuksen keskeisimmät osa-alueet. Kurssi antaa laajamittaiset tiedot yritysverotuksen eri osa-alueiden perusteista yrityselämässä toimiville henkilöille.

Laajuus: 6

Aikataulu: 09.01.2023 - 24.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Katriina Pankakoski

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus keskittyy yritysverotuksen keskeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Painopistealueita ovat elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain soveltamiskäytäntö konsernien verotuksessa, yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot  24 h.

  2. Luentojen jälkeen mahdollisuus tehdä harjoitustyö, joka vastaa 50 % kokonaisarvosanasta.

  3. Tentti (50 %/100 %) kurssikirjallisuudesta ja luennoista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h

  - Valmistautuminen luennoille 70 h

  - Valmistautuminen tenttiin 63 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.