Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa Elinkeinoverotuksen kurssille!

  Kurssin aikana on tavoitteena oppia osakeyhtiöiden ja konsernien elinkeinoverotuksen perusteet sekä erityiskysymykset, siirtohinnoittelun perusteet sekä arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännössä.

  Kurssin opetus tapahtuu luokkahuoneopetuksena.

  Kurssin tavoitteena on oppia:

  • Suomen yritysverotusta koskevan lainsäädännön tuntemus
  • Elinkeinoverolain soveltaminen käytännössä: erityisesti konserniverotus, yritysjärjestelyt sekä osakeyhtiön luovuttamiseen ja lopettamiseen liittyvät kysymykset
  • Yleiskuva siirtohinnoittelun merkityksestä konsernissa
  • Arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännössä

  Kurssin aikataulu on seuraava:

  ·       Ma 09.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Elinkeinoverotus – kertaus, perusteet ja käsitteet (Katriina Pankakoski)

  ·       Ke 11.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Konserniverotus I – (KP)

  ·       Ma 16.01.23 12:15-14:00 R038U006 Konserniverotus I ja II – (KP)

  ·       Ke 18.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Konserniverotus II (KP)

  ·       Ma 23.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Osakeyhtiön luovuttaminen ja lopettaminen – (KP)

  ·       Ke 25.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Siirtohinnoittelun perusteet (teoreettisia lähtökohtia) – (KP)

  ·       Ma 30.01.23 12:15-14:00 R028Q201 Siirtohinnoittelu käytännössä (Petteri Rapo)

  ·       Ke 01.02.23 12:15-14:00 R028Q201 Yritysjärjestelyt – (Laura Peni)

  ·       Ma 06.02.23 12:15-14:00 R038U006 Yritysjärjestelyt – (Laura Peni)

  ·       Ke 08.02.23 12:15-15:00 R028Q201 Arvonlisäverotus (Marja Hokkanen)

  ·       Ma 13.02.23 9:15-12:00 T003 Arvonlisäverotus – (Marja Hokkanen)

  Kurssimateriaali

  • Myrsky, Matti – Malmgren, Marianne: Elinkeinotulon verotus, 5. uudistettu painos, 2020 Talentum, Osat VII, VIII ja IX
  • Ritva Nyrhinen - Pekka Hyttinen – Kaisa Lamppu, Arvonlisäverotus käytännössä 2019, Talentum, Osat (päivitetään)
  • Kurssikirjat löytyvät sähköisinä (AlmaTalent - Verkkokirjahylly)
  • Verohallinnon ohjeet – listaus luentomateriaalissa
  • Luennoilla läpikäytävät lainsäädäntöuudistukset

  Kurssin suorittaminen

  • Luentojen jälkeen mahdollisuus tehdä harjoitustyö – tehdään yksin ja työ palautetaan ennen tenttiä (17.2.2023 klo 23:59 mennessä) MyCourseen
  • Käytännön läheinen case-harjoitus, jossa sovelletaan luennoilla opittua ja harjoitellaan vero-oikeudellisen lähdemateriaalin käyttöä
  • Harjoitustyöllä voi korvata yhden tenttikysymyksen/kysymyskokonaisuuden elinkeinoverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta eli 50 % ensimmäisestä tentistä
  • Ensimmäisessä tentissä ei voi vastata korvattaviin kysymyksiin.
  • Kurssiarvosanaa voi myöhemmin pyrkiä korottamaan suorittamalla rästitentin ja vastaamalla kaikkiin kysymyksiin.
  • Harjoitustyö palautettava MyCoursesiin ennen ensimmäistä kirjatenttiä eli 17.2.2023 (23:59)
  • Case ja tarkemmat ohjeet 30.1.2023
  • Kirjatentit 24.2.2023 ja 3.4.2023 – 3 kysymystä tai kysymyskokonaisuutta sekä elinkeinoverotuksesta (ml. siirtohinnoittelu) että 1 kysymys arvonlisäverotuksesta eli 3+1
  • Molemmat tentit järjestetään MyCoursessa etätenttinä!
  • Pe 24.2.2023 tentti järjestetään klo 9:00-17:00 useiden tenttien päällekkäisyyksien vuoksi.
  • Tentissä kurssikirjallisuus pitää hallita hyvin luennoilla etukäteen ilmoitetuilta osin.

  Kirjatentin kirjallisuus

  • Luentomateriaali (MyCoursesissa)
  • Elinkeinotulon verotus – Osat VII Tappiontasaus, VIII Yritysjärjestelyt ja IX Konsernien verokysymykset
  • Arvonlisäverotus käytännössä - ilmoitetaan kurssin alussa
  • Verohallinnon ohjeet luennoilla ilmoitetuilta osin
  • Lainsäädäntömuutokset (käsitelty luennoilla)