Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalla on tietämystä erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen eroista (erityisesti prosessi- ja kappaletavara-automaatio) ja automaatiojärjestelmien rakenteista ja tärkeimmistä toiminnoista. Opiskelija kykenee soveltamaan tätä tietämystä automaatioprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2022 - 09.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Automaatiojärjestelmät: niiden tavoitteet, rakenne, toiminnot ja toteutusvaihtoehdot. PLC ohjelmointi. Suunnittelu, projektointi ja laadunvarmistus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä. Kurssi suoritetaan demoilla, raporteilla ja suullisilla kuulusteluilla. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Viikoittaiset harjoitukset PC luokassa tai laboratoriossa ja harjoitustyöt

  Kontaktiopetus: 48h

  Itsenäinen opiskelu: 84h

  Pakollinen läsnäolo: 48h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi). Pakollinen ilmoittautuminen harjoitusryhmään ennen ensimmäistä harjoituskertaa