Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tietää miten teollinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sekä kuinka oman alan osaamista voidaan soveltaa luovasti käytännön ongelmiin. Tavoitteena on oppia elektroniikan, ohjelmoinnin ja tiedonsiirron yhdistämistä sekä datan keräämistä ja tiedon saataville tuomista sekä erilaisia työelämätaitoja, kuten ryhmätyöskentelyä, kokouskäytäntöjä sekä tulosten dokumentointia.

Laajuus: 10

Aikataulu: 01.06.2023 - 31.08.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Salu Ylirisku, Kimmo Silvonen, Keijo Nikoskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla toteutetaan tuotekehityshanke, joka sisältää elektroniikkasuunnittelua ja ohjelmointia. Hankkeet toteutetaan ryhmissä, jossa kullakin ryhmän jäsenellä on oma roolinsa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ryhmätyöt, raportointi, loppuseminaari

  Kurssille osallistumisen edellytys on kurssin opiskelijasopimuksen allekirjoittaminen ennen kurssin alkua, jossa sovitaan kurssin tulosaineiston julkaisemisesta ja muista ehdoista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 50t

  itsenäinen työskentely/ryhmätyöskentely 215t.

   

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kesä
  2023-2024 Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi), mahdollisia lisäohjeita tulee kurssin MyCourses-sivulle viimeistään 15.5.