Topic outline

 • General

  Teacher in charge: Salu Ylirisku (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  Assistants: Shahram Barai, Emil Fihlman, Pekka Parkkonen, Aleksi Zubkovski

  Protopaja (Protocamp) is a 10 ECTS project course to create functional interactive prototypes based on briefs by partnering companies. The students may choose their preferable topics from the tasks offered by our client companies.

  We will combine small groups for each topic (appr. 3-6 students). A prototype will be built and documented according to the company's description. At the beginning of the projects students will need to sign an agreement with Aalto and the companies, e.g. to be able to publish the results openly. The results will be presented in August. The documentation is stored on the Internet so that you may use it as part of your CV. Finnish language skills are not required, international students are encouraged to take part. 

  The course starts on Wed 1.6.2022 at 10.15 - 12.30 in Maarintie 8, AS2 (2nd floor)

  The lab work happens in the Sähköpaja space at Maarintie 8, TUAS-building. The groups will be fixed on the first day of the course. The workshop will be available throughout the summer. The topic and company list can later be seen in the Assignments page here in MyCourses. 

  The schedule of the course is found in the "Lectures" section on the left.


  Protopaja on erityisesti kandidaattiopiskelijoille suunnattu 10 op:n kesäkurssi. Maisteriopiskelijat ja Aallon muiden korkeakoulujen opiskelijat ovat myös erittäin tervetulleita, tiedottakaa kurssista ystävillenne! Protopaja sopii erinomaisesti myös fukseille ja lähtökohtaisesti kaikki halukkaat otetaan mukaan. Arvioisimme, että puolet kurssilaisista tulee olemaan fukseja ja kolmasosa muista koulutusohjelmista kuin sähköltä (ei kiintiöitä). Kurssin voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

  Protopajassa suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä prototyyppi annetusta aiheesta. Työ dokumentoidaan ja tulokset esitetään demopäivänä elokuun lopulla. Sähköpajasta protopaja eroaa mm. siinä, että projektiaiheet tulevat yritysasiakkailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa projektiaiheensa valintaan - usein voimme tarjota suosikkiaiheesi. Kurssin suorittamiseen liittyy pakollisia tapaamisia TUAS-talon Sähköpajalla, joten parhaiten kurssi soveltuu kokopäiväisille opiskelijoille - päivätyön yhdistäminen tähän kurssiin voi olla hankalaa.

  Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa. Yritysten antamat aiheet julkaistaan MyCoursesissa ennen toukokuun loppua. Voit ilmoittaa viimeistään 30.5. suosituimmuusjärjestyksessä 3-5 mieluisinta projektia lähettämällä sähköpostia Salu Yliriskulle (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Opiskelijat jaetaan projekteihin 1.6. Tämän jälkeen tulleet jälki-ilmoittautuneet pääsevät vielä kurssille mukaan, mutta voivat rajoitetummin esittää toiveita projektiaiheen suhteen.

  Projektityön etenemistä seurataan viikottaisissa ryhmäpalavereissa, joissa mukana on vähintään yksi assistenteista. Yrityksen edustajia tavataan yrityksen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi kurssilla on käytännönläheisiä vapaaehtoisia luentoja ja hands-on -tyyppistä ohjausta. Ryhmä voi keskenään sopia työajoista ja mahdollisista vapaaviikoista.

  Jos mietit, oletko sopiva henkilö kurssille, vastaamme puolestasi: olet! Töiden loppuraportit pyritään jättämään julkisesti näkyville nettiin, jolloin voitte myöhemmin viitata niihin esim. CV:ssä. Aiempien kurssitöiden dokumentaatiot ovat sivulla: http://protopaja.aalto.fi

  Vastuuopettaja: Salu Ylirisku (etunimi.sukunimi@aalto.fi)