Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuasi kurssin

- osaat pyytää reittiohjeita ja neuvoa reittejä sekä keskustella terveydestä ja muista mielenkiinnonkohteista

- pystyt kirjoittamaan entistä pidempiä tekstejä ja viestiä sähköpostitse

- osaat hakea tietoa itsenäisesti

- tunnistat noin 150 uutta kirjoitusmerkkiä ja osaat käyttää niitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.01.2024 - 08.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sari Annala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kartutamme kiinan sanavarastoa, kertaamme kielioppia ja opimme uutta. Paljon keskustelu- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitustehtäviä sekä tutustumista entistä syvemmin kiinalaiseen kulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 36 t, itsenäinen opiskelu 45 t, aktiivinen osallistuminen. Pakollinen läsnäolo 75 %.
  2. Ryhmätyöt ja suulliset ja kirjalliset tehtävät (40 %).
  3. Suullinen tentti (20%).
  4. Kirjallinen tentti (40%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  36 h (kontaktiopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppikirja: Chī le ma ? (Kiinan peruskurssi / © 2019 tekijät ja Kustannusosakeyhtiö Otava) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

  (ISBN 9789511334156)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : englanti

  Osallistuminen etänä mahdollista. Kysy lisätietoja opettajalta.

  Participation online possible. Please contact the teacher for further details.

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen  Sisussa.