Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1. tiedostaa puhtaan juomaveden ja viemäröinnin merkityksen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollos
sa ja ympäristönsuojelussa [asenne]
2. hallita juomaveden tuotantoketjuun liittyviä riskejä [taito]
3. ratkaista tavallisimmat matemaattiset ja kemialliset vesihuoltoon liittyvät yhtälöt [taito]
4. selittää vesihuoltojärjestelmän eri osien tehtävät, sekä miten järjestelmä toimii ja miten se liittyy
muuhun yhdyskunnan infrastruktuuriin [tieto]
5. hahmottaa tavanomaisen maanalaisen omaisuuden elinkaaren: suunnittelu, rakentaminen, käyttö,
kunnossapito ja saneeraus [tieto]
6. perustella erilaisten järjestelmäratkaisujen kestävyys vesihuollossa [tieto]

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2024 - 05.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Salo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vesihuollon historia, liitynnät muuhun infrastruktuuriin ja toimijat. Talousveden hankinta pohja- ja
  pintavedestä. Talousveden jakelu, pumppaus ja paineellisen putken hydrauliikka. Talousvesijärjestelmän
  osat ja veden käyttö. Talousveden laatu, riskit ja niiden hallinta. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu,
  rakentaminen, käyttö ja saneeraus. Viemäröintijärjestelmän osat ja gravitaatioputken hydrauliikka.
  Jäteveden laatu, käsittelytarve ja lieteratkaisut. Hulevesijärjestelmän osat, hulevesien muodostuminen ja
  niiden hallinta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti 50 %, harjoitustyöt 50 %

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelu, luennot, tentti, projektityö, viikkoharjoitukset, laboratorioharjoitus

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana jaetut materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).