Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa listata tärkeimmät suomalaiset paikkatietoaineistot ja ymmärtää avoimen ja kaupallisen datan eron. Opiskelija tuntee INSIPIRE-direktiivin ja ymmärtää miksi se on säädetty. Opiskelija ymmärtää paikkatiedon metadatan tärkeyden sekä paikkatiedon hallinnan rooli organisaatioissa. Opiskelija osaa ottaa käyttää paikkatietodataa sekä ymmärtää eri lähteistä hankitun datan integroinnin haasteet. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2023 - 18.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jussi Nikander

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Geospatiaalisen ja ympäristötiedon tallennus ja käyttö, ohjelmistot paikkatiedon prosessoointiin, paikkatiedon jakelu ja paikkatietoinfrastruktuurit, paikkatiedon tuottajat Suomessa ja maailmalla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Examination and assignments

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lectures (24), assignments (60), self-study and preparation for exam (48), and exam (3)

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : englanti

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Registration for the course via Sisu (sisu.aalto.fi).