Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:
1) Hallitsee rakennetun ympäristön talouden ja johtamisen peruskäsitteistön
2) Tunnistaa rakennetun ympäristön keskeisiä ilmiöitä ja riippuvuussuhteita
3) Ymmärtää eri toimijoiden intressit ja toimintalogiikan sekä yksityisellä että julkisella puolella
4) Tiedostaa merkityksensä tulevaisuuden toimijana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2023 - 19.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Junnila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin ensisijainen yhteyshenkilö on Eerika Borgentorp. Kurssiin liittyvissä käytännön kysymyksissä, ota yhteyttä sähköpostitse: eerika.borgentorp@aalto.fi.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään rakennetun ympäristön toimijoihin, ilmiöihin ja liiketoimintaympäristöön talouden ja johtamisen näkökulmasta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin luennot (10kpl) on jaettu viiteen teemaviikkoon, jotka ovat:

  1. Johdatus rakennetun ympäristön toimintaa
  2. Kiinteistöliiketoiminta ja -talous
  3. Kiinteistökehitys
  4. Digitaalisuus ja yhteiskunta
  5. Kiinteistöt ja tulevaisuus

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sen voi suorittaa joko palautettavilla viikkotehtävillä ja harjoitustyöllä tai tentillä.

  Luennoille osallistuminen (10kpl) 
  ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Luennoille osallistumiseen kannustetaan luentoläsänolopisteiden muodossa (1p/luento). Luentopisteet kerryttävät kurssin kokonaispistemäärää. 

  Kurssin kokonaispistemäärä muodostuu seuraavanlaisesti kurssin suoritustavasta riippuen:

  1. Viikkotehtävät ja harjoitustyö (max 40p)

    • Läsnäolot luennoilla (1p/luento = max 10p)
    • 5 kpl viikkotehtävät (3p/tehtävä = max 15p)
    • Harjoitustyö (max 15p)

  2. Tentti (max 40p)

  • Läsnäolot luennoilla (1p/luento=max 10p)
  • Tentti (max 30p)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus- ja arviointimenetelmät kuvataan vuosittain kurssikuvauksessa (Syllabus).

 • koskee tätä kurssikertaa


  Osa-alueAjankäyttö (h)Pisteytys (p)
  Luentoläsnäolot240-10
  Kurssikirjallisuus40-
  Viikkotehtävät ja lopputyö TAI
  tentti ja siihen valmistautuminen
  700-30
  Yhteensä1340-40

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi opettaa lisäksi tieteellistä kirjoittamista ja kriittistä ajattelua. Viikkotehtävät edellyttävät luentomateriaalien lisäksi perehtymistä annettuun kurssikirjallisuuteen ja niihin viittaamista omassa tekstissä.

  Kurssi jälkeen opiskelija

  • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja lähteisiin viittaamisen (erityisesti omien ajatusten erottamisen lähteistä opitusta)
  • Tarkastelee luontevasti asioita eri näkökulmista ja eri toimijoiden kannalta.

  Lisätietoja viitauskäytännöistä: https://libguides.aalto.fi/c.php?g=410672&p=2798012