Topic outline

 • Tervetuloa kurssille!


  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sen voi suorittaa joko palautettavilla viikkotehtävillä ja harjoitustyöllä tai tentillä.

  Luennoille osallistuminen (10kpl) 
  ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Luennoille osallistumiseen kannustetaan luentoläsänolopisteiden muodossa (1p/luento). Luentopisteet kerryttävät kurssin kokonaispistemäärää. Kurssi on mahdollista suorittaa hyväksytysti ilman luennoille osallistumista, mutta korkeammat arvosanat edellyttävät aktiivista läsänoloa. 

  Kurssin luennot pidetään vierailijaluentoina ja luentoaikataulu on seuraava (mahdollisuus muutoksiin!)

  Luentoaikataulu
  Aika  Luennon aihe  Luennoitsija 
  VKO1 Johdatus rakennetun ympäristön toimintaan
  to 7.9 Kurssi-info
  Rakennetun ympäristön toimintalogiikka
  TkT Eerika Borgentorp, Aalto-yliopisto
  Prof. Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
  pe 8.9 Kaupunkitalous (tiede) Apulaisprof. Oskari Harjunen, Aalto-yliopisto
  VKO2 Kiinteistöliiketoiminta ja -talous
  to 14.9 Kiinteistöliiketoiminta TkT Jussi Vimpari, Apex Heat
  pe 15.9 Kiinteistötalous; kiinteistön arvonmääritys DI Ari Laitala, Sykli
  VKO3 Kiinteistökehitys
  to 21.9 Asuntokehittäminen TkT Matti Kuronen
  pe 22.9 Toimitilakehittäminen DI Antti Säynätkari, Skanska CDF
  VKO4 Digitaalisuus ja yhteiskunta
  to 28.9 Kiinteistötekniikka yhteiskunnan tukipilarina Apulaisprof. Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopisto
  pe 29.9 Digitaalisuus, innovaatiot ja kiinteistöt
  Digitalisaation murros kiinteistötaloudessa:
  Case DIAS
  TkT Lauri Pulkka, Newsec
  DI Anniina Saari, Aalto-yliopisto

   VKO5 Kiinteistöt ja tulevaisuus   
   to 5.10 Rakennetun ympäristön tulevaisuus  Apulaisprof. Saija Toivanen, Aalto-yliopisto
   pe 6.10 Kiinteistöliiketoiminnan tulevaisuus  Prof. Seppo Junnila, Aalto-yliopisto 

  --

  Kurssin arvostelu ja kokonaispisteet:

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että ansaitset tentistä tai harjoitustehtävistä vähintään puolet maksimipisteistä, eli vähintään 15p. Jos ehto toteutuu, arvosana kokonaispistekertymästä on seuraava:


  Arvosana 0 1 2 3 4 5
  Pisteet 0-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-40

  Pisteet kertyvät seuraavanlaisesti:

  • Suoritus harjoitustöillä (max. 40p)
   • Läsnäolot luennoilla, 1p/luento = max 10p
   • Viikkotehtävät  5kpl, 0-3p/tehtävä = max 15p
   • Harjoitustyö (käsitekartta + essee) = max 15p

  • Suoritus tentillä (max 40p)
   • Läsnäolot luennoilla, 1p/luento = max 10p 
   • Tentti = max 30p
  Tenttimateriaalina luennot ja kaikki kurssimateriaali.


 • Luentomateriaalien lisäksi kurssilla käytetään seuraavia materiaaleja oppimisen tueksi: 


 • Viikkotehtävien tehtävänanto julkaistaan MyCourseissa aina kuluvan viikon perjantaina luennon jälkeen klo.14. 

  Viikkotehtävien palautus torstaisin klo. 12:15 mennessä

  • 1. palautus 14.9 – Johdatus rakennetun ympäristön toimintaan 
  • 2. palautus 21.9 – Kiinteistöliiketoiminta ja kiinteistötalous 
  • 3. palautus 28.9 – Kiinteistökehitys  
  • 4. palautus 5.10 – Digitaalisuus ja yhteiskunta 
  • 5. palautus 12.10 – Kiinteistöt ja tulevaisuus

  Viikkotehtävät arvostellaan (0-3p/tehtävä) viikon kuluessa ohjeistetusta palautuspäivästä.

  Viikkotehtävien vastaustyyli on essee:

   • Essee on kaunokirjallisen ja tieteellisen esityksen välimuoto.
   • Kaunokirjallisessa esseessä on pyrkimys tyylillisiin ansioihin. Keskeistä on yleistajuisuus, persoonallisuus ja vapaa sommittelu.
   • Tieteellisen esityksen tavoin ote on esseessä älyllinen ja pohdiskeleva.
   • Esseen muoto vaihtelee parin kolmen sivun tekstistä kokonaiseen teokseen.
   • Esseeksi kutsutaan myös proosamuotoista koevastausta esim. koulussa taikka ylioppilasainetta.
   • Kirjallisuusesseellä ja kaunokirjallisuusanalyysilla ei ole juurikaan eroa.
   • Essee on aina oma tuotoksesi, vaikka se voi perustua eri lähteistä saamiisi aineksiin.
   • Valitset ja muokkaat kirjoitettavan tekstin itse.
   • Teet monenlaisesta aineistosta omakohtaista niin, että se jäsentyy aiheen mukaan.
  Lähde: Jyväskylän yliopisto. Kielikompassi (verkkoaineisto). Saatavissa: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/kann_essee.shtml (viitattu 28.8.2023) 

  Kurssin viikkotehtävät tehdään ja palautetaan pareittain. Vain toinen pareista palauttaa tehtävän pdf-muodossa.
  Muistakaa lisätä molempien tekijöiden nimet dokumenttiin. 


 • Kurssin lopputyö on koko kurssin sisällön kattava käsitekartta + sitä avaava essee.

  Harjoitustyön työstäminen on suositeltavaa jo kurssin aikana, sillä tarkoituksena on muodostaa synteesi kurssin sisällöstä. Harjoitustyön palautus SU 15.10 klo 23.59 mennessä.

  • OSA 1: KÄSITEKARTTA 
   • Hyväksi havaittu koko: A3 
   • Helppo luonnostella käsin 
   • Viimeistelkää sähköiseen muotoon (esim. PowerPoint, Microsoft Visio, FreeMind) TAI skannatkaa käsin tehty lopullinen versio TAI ottakaa hyvälaatuinen kuva kartasta 

  • OSA 2: ESSEE 
   • Täydentää ja selittää käsitekarttaa siihen tukeutuen 
   • Sisältää parhaimmillaan oivaltavaa pohdintaa 
   • Ohjepituus 2-3 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1) 

  Harjoitustyö arvostellaan kokonaisuuteena ja pisteytykseen (max 15p.) vaikuttavat aihekokonaisuuksien hallinta, logiikka ja esitystapa, sekä komponenttien yhteensopivuus (käsitekartta+essee). 

  Harjoitustyö tehdään ja palautetaan pareittain. Vain toinen pareista palauttaa tehtävän.