Topic outline

 • Tervetuloa kurssille!


  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sen voi suorittaa joko palautettavilla viikkotehtävillä ja harjoitustyöllä tai tentillä.

  Luennoille osallistuminen (10kpl) 
  ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Luennoille osallistumiseen kannustetaan luentoläsänolopisteiden muodossa (1p/luento). Luentopisteet kerryttävät kurssin kokonaispistemäärää. Kurssi on mahdollista suorittaa hyväksytysti ilman luennoille osallistumista, mutta korkeammat arvosanat edellyttävät aktiivista läsänoloa. 

  Kurssin luennot pidetään vierailijaluentoina ja luentoaikataulu on seuraava (mahdollisuus muutoksiin!)

  Luentoaikataulu
  Aika  Luennon aihe  Luennoitsija 
  VKO1 Johdatus rakennetun ympäristön toimintaan
  to 7.9 Kurssi-info
  Rakennetun ympäristön toimintalogiikka
  TkT Eerika Borgentorp, Aalto-yliopisto
  Prof. Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
  pe 8.9 Kaupunkitalous (tiede) Apulaisprof. Oskari Harjunen, Aalto-yliopisto
  VKO2 Kiinteistöliiketoiminta ja -talous
  to 14.9 Kiinteistöliiketoiminta TkT Jussi Vimpari, Apex Heat
  pe 15.9 Kiinteistötalous; kiinteistön arvonmääritys DI Ari Laitala, Sykli
  VKO3 Kiinteistökehitys
  to 21.9 Asuntokehittäminen TkT Matti Kuronen
  pe 22.9 Toimitilakehittäminen DI Antti Säynätkari, Skanska CDF
  VKO4 Digitaalisuus ja yhteiskunta
  to 28.9 Kiinteistötekniikka yhteiskunnan tukipilarina Apulaisprof. Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopisto
  pe 29.9 Digitaalisuus, innovaatiot ja kiinteistöt
  Digitalisuus kiinteistötaloudessa: Case DIAS
  TkT Lauri Pulkka, Newsec
  DI Anniina Saari, Aalto-yliopisto

   VKO5 Kiinteistöt ja tulevaisuus   
   to 5.10 Rakennetun ympäristön tulevaisuus  Apulaisprof. Saija Toivanen, Aalto-yliopisto
   pe 6.10 Kiinteistöliiketoiminnan tulevaisuus  Prof. Seppo Junnila, Aalto-yliopisto 

  --

  Kurssin arvostelu ja kokonaispisteet:

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että ansaitset tentistä tai harjoitustehtävistä vähintään puolet maksimipisteistä, eli vähintään 15p. Jos ehto toteutuu, arvosana kokonaispistekertymästä on seuraava:


  Arvosana 0 1 2 3 4 5
  Pisteet 0-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-40

  Pisteet kertyvät seuraavanlaisesti:

  • Suoritus harjoitustöillä (max. 40p)
   • Läsnäolot luennoilla, 1p/luento = max 10p
   • Viikkotehtävät  5kpl, 0-3p/tehtävä = max 15p
   • Harjoitustyö (käsitekartta + essee) = max 15p

  • Suoritus tentillä (max 40p)
   • Läsnäolot luennoilla, 1p/luento = max 10p 
   • Tentti = max 30p
  Tenttimateriaalina luennot ja kaikki kurssimateriaali.