Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Energialukutaito ja suuruusluokka-ajattelu: energiantuotantoon liittyvät peruskäsitteet; fossiilisiin polttoaineisiin, uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan perustuvien teknologioiden kvalitatiivinen ymmärtäminen; sähköverkon merkitys; energiantuotantoon liittyvät riskit ja niiden vertailu sekä ilmaston että terveyden kannalta; tulevaisuuden lupaukset energia-alalla. Kurssi antaa pohjan teknisemmille energia-alaan liittyville kursseille (esim. ENY-C2002).

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.09.2023 - 30.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taina Kurki-Suonio, Jarmo Ala-Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Runkohahmotelma: 1. Peruskäsitteet energiantuotannosta energiankäyttöön ja kaikki siltä väliltä; 2. Sähköinen Suomi: sähkön tuotanto, siirto ja kulutus; 3. Energia ja talous: sähkövirroista rahavirroiksi 4. Ihan hiilenä energiasta: fossiiliset polttoaineet; 5. Hiilipäästöt kohti nollaa? Uusiutuvat energialähteet; 6. Uraani halkeaa: perusasiat ydinvoimasta; 7. Riskiä vailla? Säteily, ydinjäte, Tshernobyl ja Fukushima; 8. Lämpöä ihmisille vai harakoille?; 9. Hyötyjä ja haittoja: energiariskit ja niiden hallinta; 10. Sähköä säilömään: energian säästö ja varastointi; 11. Tulevaisuuden energialähteet onko mitään uutta näköpiirissä?; 12. Seurantatehtävän johtopäätösten esittely ja pohdinta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kansantajuiset, interaktiiviset luennot, joilla opetetaan perusasiat ja käsitellään vastaantulevia kysymyksiä/ongelmakohtia. Opetetun materiaalin kriittistä omaksumista tukemaan osallistujat saavat tehdä selvitykset valitsemistaan energiantuotantoon liittyvistä kysymyksistä, joista he kurssin lopussa pitävät n. 10 min suullisen esityksen ja palauttavat n. 10-sivuisen kirjallisen raportin. Energialukutaidon hankkimiseksi opiskelijat pitävät viikoittain kirjaa eri energiatuotantomuotojen käyttäytymisestä seuraten annettuja webbilinkkejä. Internet-kirjanpitonsa perusteella opiskelijat kirjoittavat lyhyet johtopäätökset Suomen tämänhetkisestä sähköntuotantotilanteesta ja mielellään esittävät pohdintoja myös tulevaisuuden suhteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 12 x 2 h = 24 h; materiaaliin tutustuminen ja viikkoseuranta: 20 h; energialukutaidon viikoittainen harjoittelu netissä 3 kk:n ajan: 8 h; seminaarityön valmistaminen 8 h; viikkoseurannan raportointi ja johtopäätökset 12 h; Yhteensä 72 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa.