Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelijan käsitys nykytaiteesta ja sen toimintatavoista on laajentunut ja syventynyt.
2 Opiskelija kykenee keskustelemaan nykytaiteen ajankohtaisista kysymyksistä kriittisesti ja keskustellen.
3 Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää sosiaalisesti sitoutuneen taiteen yhteisöllisiä merkityksiä, teorioita ja muutosta luovia suhteita.
4 Opiskelijalla on valmius luonnostella osallistavan taiteen projekteja ja antaa palautetta muiden projektisuunnitelmille.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2023 - 06.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa, Malinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Yhteydenotot opettavaan opettajaan:

Piritta Malinen, 

piritta.malinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarkastelee nykytaiteen ilmaisumuotoja, teorioita ja toimintatapoja. Tarkastelun keskiössä on erityisesti nykytaiteen yhteiskuntaan, arkeen ja kasvatukseen kytkeytyvät käytännöt. Kurssi rakentuu luennoista, vierailuista, keskusteluista ja käsiteltäviin teemoihin liittyvistä käytännön tehtävistä ja harjoitteista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 28h/Muu 53h

  Luennot, vierailut, keskustelut ja käsiteltäviin teemoihin liittyvät käytännön tehtävät ja harjoitteet.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on ensisijaisesti kuvataidekasvatuksen opiskelijat ja Critical Pedagogies and Mediations of Art sivuaineopiskelijoille. 

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8

  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.