Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan

1 Opiskelija osaa tarkastella laajasti ja soveltaen kuvataidekasvatuksen käytänteitä ja niitä ohjaavia ja uudistavia teoriaperustoja.
2 Opiskelija on kehittynyt kriittisesti tarkastelemaan ja reflektoimaan omaa pedagogista, taiteellista ja yhteiskunnallista rooliaan.
3 Opiskelija on syventänyt ymmärrystään moninaisesta kuvataidepedagogiikan alasta ja toimijuuksista.
4 Opiskelija hallitsee tapahtumatuotannon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteet.

Laajuus: 10

Aikataulu: 11.01.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi, Tomi Slotte Dufva, Heidi Fast

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson sisällöissä ja toteutustavoissa kietoutuvat yhteen kolme pääaineen keskeistä teema-aluetta eli 1) taiteellinen toiminta ja tutkiminen, 2) taide, arki ja yhteiskunta sekä 3) tiede, ympäristöt ja materiat.

  Kurssikokonaisuus rakentuu toteutusvuosittain vaihtuvan teeman tai ilmiön ympärille. Sisällöllisenä lähtökohtana on tuottaa ilmiöpohjaista oppimis- ja opettamisajattelua, jossa taide ja teoria sekä erilaisissa yhteisöissä ja yhteyksissä toimiminen on keskiössä.

  Teemakokonaisuus on taidetta, teoriaa, tekemistä; käsillä, aivoilla ja ajatuksilla. Vieraillen ja viipyillen. Tutkien, kokeillen, jakaen. Kurssin keskeisenä viitepisteenä on yhteisesti määritelty tila, tapahtuma tai tuotanto, johon ensin perehdytään ja jonka jälkeen avaudutaan uudelle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmiöpohjainen oppiminen itsenäisesti ja ryhmissä, luennot, taiteellinen ja toiminnallinen oppiminen, virailut, tapahtumien tuotanto

  10 ECTS ≈ 270h, kontaktiopetus 90h/muu 180h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu kuvataidekasvatuksen opiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Tämän jälkeen: 

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun