Topic outline

 • Kurssin ohjelma

  KURSSIN AIKATAULU (päivittyy)

  Kurssi koostuu aloitus-workshopista, kontaktiopetuksesta, lopetustapahtumasta, vertaisryhmien työskentelystä (kompostiryhmät) ja itsenäisestä työskentelystä (hauduttelu)

  Opintojakson sisällöissä ja toteutustavoissa kietoutuvat yhteen kolme pääaineen keskeistä teema-aluetta eli 1) taiteellinen toiminta ja tutkiminen, 2) taide, arki ja yhteiskunta sekä 3) tiede, ympäristöt ja materiat.

  Kurssikokonaisuus rakentuu toteutusvuosittain vaihtuvan teeman tai ilmiön ympärille. Sisällöllisenä lähtökohtana on tuottaa ilmiöpohjaista oppimis- ja opettamisajattelua, jossa taide ja teoria sekä erilaisissa yhteisöissä ja yhteyksissä toimiminen on keskiössä.

  Teemakokonaisuus on taidetta, teoriaa, tekemistä; käsillä, aivoilla ja ajatuksilla. Vieraillen ja viipyillen. Tutkien, kokeillen, jakaen. Kurssin keskeisenä viitepisteenä on yhteisesti määritelty tila, tapahtuma tai tuotanto.

  linkki Lopputapahtuman työstämis -dociin: https://docs.google.com/document/d/1DDd5wHUndZUgu_VPtMVn3P0qx28TtR5nPsh71m_7szQ/edit?usp=sharing

  Linkki Viimsi-dociin: https://docs.google.com/document/d/15fTRl4BUh94XueJo9Je_8AhNIn6hMzmCQRrdOAdgcfM/edit?usp=sharing

  linkki Otaniemi-ryhmän dociin:
  https://docs.google.com/document/d/1B_VY1zLvzv9jvCKVA9mJgPTGPXE88EKGCiqReC1uzPg/edit?usp=sharing

  Viikonpäivä

  Päivämäärä

  Kellonaika

  Opettajat

  Kommentit

  to

  11.01.2024

  09.15–17.00


  Q202, aloitus-workshop

  pe

  12.01.2024

  09.15–17.00


  Q101, aloitus-workshop

  to

  18.01.2024

  09.15–17.00


  Q203, läsnä (vierailija + kompostiryhmiin jako)

  pe

  19.01.2024

  09.15–17.00


  Kompostiryhmät

  to

  25.01.2024

  09.15–17.00


  Q203, Ajatusrinki kompostiryhmissä, vierailu Space 21, Rest is Resistance

  pe

  26.01.2024

  09.15–17.00


  Kompostiryhmät /

  Viimsi -ryhmät

  to

  01.02.2024

  09.15–17.00


  Q203, Sakari Tervo vierailee kertomassa praktiikastaan

  pe

  02.02.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: tehtävä

  ke

  07.02.2024

  09.15–12.00


  Kompostiryhmät

  to

  08.02.2024

  09.15–12.00


  Q202: Tutkimuksellisia tulokulmia

  pe

  09.02.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  14.02.2024

  09.15–12.00


  Kompostiryhmät

  to

  15.02.2024

  09.15–12.00


  zoom: hauduttelu-tehtävän purku, Viimsi- ja Otaniemi-ryhmät

  pe

  16.02.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  28.02.2024

  09.15–12.00


  Kompostiryhmät

  to

  29.02.2024

  09.15–12.00


  Q101, R113 läsnä Viimsi / Otaniemi  suunnitelmat valmiina

  pe

  01.03.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  06.03.2024

  09.15–17.00


  kompostiryhmät

  to

  07.03.2024

  09.15–12.00


  MM2 – Valimo, lopputapahtuman suunnittelu: praktiikan esillepano ja seminaari

  pe

  08.03.2024

  09.15–17.00


  hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  13.03.2024

  09.15–17.00


  Viimsi / työskentely

  to

  14.03.2024

  09.15–12.00


  Viimsi / Otaniemi -ryhmä: oman praktiikan jakaminen

  pe

  15.03.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  20.03.2024

  09.15–17.00


  Kompostiryhmät

  to

  21.03.2024

  09.15–12.00


  opettajien vastaanotot 

  pe

  22.03.2024

  09.15–17.00


  Hauduttelu: työskentely oman praktiikan parissa

  ke

  27.03.2024

  09.15–17.00


  Kompostiryhmät

  to

  04.04.2024

  09.15–12.00


  A124–A125a Kandikeskus lopputapahtuman rakenne valmiiksi

  to

  11.4.

  9.15-12


  lopputapahtuman valmistelu ja seminaarisuunnitelmien ohjaus, 3D Ateljee - A308-A309

  pe

  12.04.2024

  09.15–17.00


  lopputapahtuma ja seminaari, 3D Ateljee & 2D Ateljee  Kurssin tavoitteet: 

  Opintojakson sisällöissä ja toteutustavoissa kietoutuvat yhteen kolme pääaineen keskeistä teema-aluetta eli 1) taiteellinen toiminta ja tutkiminen, 2) taide, arki ja yhteiskunta sekä 3) tiede, ympäristöt ja materiat.

  Opintojakson aikana opiskelija tarkastelee laajasti ja soveltaen kuvataidekasvatuksen käytänteitä ja niitä ohjaavia ja uudistavia teoriaperustoja. Opiskelija oppii kriittisesti tarkastelemaan ja reflektoimaan omaa pedagogista, taiteellista ja yhteiskunnallista rooliaan ja syventää ymmärrystään moninaisesta kuvataidepedagogiikan alasta ja toimijuuksista.