Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää erilaisten voimien olennaisimmat vaikutukset arkkitehtuurissa.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa eritellä rakenteiden toiminnan pääperiaatteita ja niiden arkkitehtonisia ominaisuuksia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää yleisintä kurssin aihepiiriiin liittyvää terminologiaa.

Laajuus: 2

Aikataulu: 23.10.2023 - 04.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Kuittinen, Simon Mahringer

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Johdanto seuraaviin teemoihin: Luonnonvoimien vaikutukset arkkitehtuuriin. Kantavat rakenteet ja liitokset. Materiaalivalintojen perusteet. Kestävä rakentaminen. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointiasteikko: hyv/hyl.

  Arviointi perustuu läsnöoloon ja vaadittujen tehtävien suorittamiseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa, osallistumista ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäistä opiskelua.

  2op=n. 54h

  14 tuntia (2h/viikko) lähiopetusta/luentoja

  40 tuntia itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja