Topic outline

 • Perusteet: Voima ARK-C0020

  Luennoilla käsittelemme arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin rakenteiden perusteita. Tätä varten tarkastelemme näiden rakenteiden anatomiaa - eli tarkastelemme niiden yksittäisiä osia ja niiden toimintaa yhdessä.


  Opintojakson jälkeen opiskelija 

  • omaa perustiedot tektoniikasta
  • osaa selittää voimien olennaisia vaikutuksia arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa
  • osaa erottaa rakennetun rakennuksen eri elementit
  • hallitsee perustasolla kestävän rakentamisen periaatteita


  LUENNOT (ARK-C0020) 24.10.-5.12., Maanantaisin klo 13.15-15.00, U1

  Ensimmäinen luento maanantaina 23.10.23 klo 13:15, U1


  Aikataulu:

  • 23.10 "Rakentamiseen vaikuttavat voimat" ARK
  • 30.10 "Maan rakentaminen" MARK
  • 06.11 "Kantava rakenne" ARK
  • 13.11 "Rakenteita maisemassa" MARK
  • 20.11 "Liitokset" ARK
  • 27.11 "Suoja" ARK
  • 4.12 Ei luentoa / loppupalaute


  Jokainen luento tulee tiivistää kirjallisesti luentopäiväkirjan muotoon. Tarkemmat ohjeet luentopäiväkirjojen palauttamiseen löytyvät tehtävän palautuskansiosta.   • Assignment icon

    

   Luennot tulee tiivistää kirjallisesti luentopäiväkirjan muotoon. Jokaisesta luennosta tulee kirjoittaa noin 1-3 A4 -sivua tekstiä. Bullet pointtien käyttö on sallittua. Myös luonnoksia saa sisällyttää tekstiin, mutta ne eivät korvaa kirjoitettua tekstiä vaan auttavat hahmottamaan sen sisältöä.

   Jokainen opiskelija palauttaa luentopäiväkirjansa yhtenä PDF-tiedostona MyCoursesin palautuslaatikkoon.

   Palautukset tulee tehdä MyCoursesiin 8.12.2023 mennessä.

   Nimeä tiedosto seuraavasti: sukunimi_etunimi_opiskelijanumero_voima_luennot

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Folder icon
   Materiaalit Folder

   Luentojen materiaalit