Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuden sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuden. Opiskelija hahmottaa, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtää ja osaa soveltaa sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.10.2023 - 07.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Rudanko

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja: Matti Rudanko matti.rudanko@aalto.fi 

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opitaan perusteet rahoitusmarkkinalainsäädännöstä. Kurssilla tarkastellaan institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), mutta ennen kaikkea keskitytään sijoittajansuojasääntelyyn.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 20 h

  - Itseopiskelu 137 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Matti Turtiainen: Sijoituspalvelut ja asiakas, Alma Talent 2018, 462 s., ISBN 9789521435393. Tenttiin luettava alue kirjasta ilmoitetaan tarkemmin luentojen alussa.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivä (2023)

  Kokous

  Aihe

  25.10.

  Luento 1

  Johdanto

  Markkinasääntely

  26.10.

  Luento 2 / ryhmäopetus

  Kestävä rahoitus / sijoittaminen

  1.11.

  Luento 2a ja 3 / ryhmäopetus

  Kestävä rahoitus

  Sääntelyn rakenne

  Kansallinen ja eurooppalainen sääntely

  2.11.

  Luento 4 / ryhmäopetus

  Tiedonantovelvollisuudet

  Esitevelvollisuus

  Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

  8.11.

  Luento 5 / ryhmäopetus

  Jatkuva tiedonantovelvol-lisuus ja muita tiedonanto-velvollisuuksia

  Sisäpiirisäännöt ja markkinoiden väärinkäyttö

  9.11.

  Luento 6 / ryhmäopetus

  Markkinamanipulaatio

  Sisäpiirisääntely, jatkuva  tiedonantovelvollisuus ja salassapito

  Informaatio varallisuutena

  15.11.  

  Luento 7 / ryhmäopetus

  Julkiset ostotarjoukset

  Pakollinen ostotarjous

  16.11.

  Luento 8 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset: yleinen sääntely

  Sijoitustuotteet

  22.11.

  Luento 9 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset: asiakassuhteet

  Kauppapaikat

  23.11.

  Luento 10 / ryhmäopetus  

  Sijoittaja markkinatoimijana

  Oikeus- ja käyttäytymis-taloustiede

  Sijoittajan velvollisuudet

  29.11.

  Luento 11 / ryhmäopetus

  Luentokuulustelu

  Sijoittajan oikeussuoja:

  Hallinnolliset ja siviilioikeudelliset seuraamukset

  30.11.  

  Luento 12 / ryhmäopetus

  Luentokuulustelu

  Vahingonkorvaus rahoitusmarkkinoilla