Topic outline

 • Kurssin esittely

  Tervetuloa kurssille Rahoitusmarkkinaoikeus! 

                                          

                                                                  


  LINKIT KURSSIN LUENTOVIDEOIHIN TULEVAT OSIOON "LUENNOT"!

  Kurssilla perehdymme rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuteen sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuteen. Yhdessä opimme hahmottamaan, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtämään ja soveltamaan sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa. Rahoitusmarkkinalainsäädännöstä käymme läpi keskeiset perusteet ja tarkastelemme institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), ja ennen kaikkea keskitymme sijoittajansuojasääntelyyn. 

  Kurssin suorittamistapa on seuraava: 

  1. Luennot 20 tuntia. Luennot eivät ole pakollisia, mutta niiden hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla esseellä / oikeustapausanalyysillä, jonka osanottaja pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelutilaisuudet ovat viimeisellä ja viimeistä edellisellä luentokerralla.

  2. Tentti. 

  Kurssi pidetään lähiopetuksena ilmoitetuissa luentosaleissa Otaniemen kampuksella eikä etätapaamisina.  

  Näitä kotisivuja täydennetään kurssin alkuun asti (ja sen jälkeenkin). Kannattaa seurata sivujen kehitystä (joka voi aluksi tapahtua hieman verkkaisesti) - ja ottaa yhteyttä sisältö- ja toteutusvinkkien antamiseksi ja kurssin suorittamiseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi: matti.rudanko@aalto.fi .